MARTIN: Zrekonštruovali časť Kliniky hematológie a transfúziológie

0
233
Dlhodobé pozastavenie plánovaných operácií v Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) predĺžilo čakacie doby v priemere o tri až šesť mesiacov.

V Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) zrekonštruovali laboratórnu časť Kliniky hematológie a transfúziológie. Podľa Zuzany Marčekovej z oddelenia marketingovej komunikácie UNM je prínosom rekonštrukcie vyššia efektivita pracoviska a zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov.

Doplnila, že práce trvali od decembra 2020 do apríla tohto roku a vyžiadali si celkovo investíciu vo výške 100 000 eur, ktoré nemocnica pokryla z vlastných zdrojov.

„Spojením priestorov príjmu biologického materiálu a výdaja transfúznych liekov sa vytvorilo jedno moderné príjmovo-výdajné miesto, ktoré za kratší čas kompletne obslúži zdravotnícky personál, prípadne pacientov. Procesy spracovania vzorky, prípravy a výdaja transfúznych liekov sa vďaka rekonštrukcii optimalizovali. Výsledky vyšetrení sme tak schopní vydávať v kratšom čase. Náš personál má vytvorené dôstojnejšie pracovné podmienky a vyšší hygienický režim,“ informovala vedúca diagnostickej časti hematologickej kliniky Ingrid Škorňová.

Hlavnou úlohou laboratórií kliniky hematológie a transfúziológie sú podľa Marčekovej v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v UNM vyšetrenia krvných obrazov, krvného zrážania, krvnej skupiny a kompatibility transfúzneho lieku (tzv. krížovej skúšky). Popri týchto základných vyšetreniach sa v laboratóriách hematologickej kliniky robia ďalšie špecializované krvné vyšetrenia.

„Robíme tu krvné testy a vyšetrenia z punktátov kostnej drene. V krvnej banke KHaT sa skladujú a pripravujú na výdaj na klinické pracoviská UNM transfúzne prípravky,“ priblížil prednosta kliniky Ján Staško s tým, že laboratóriá zabezpečujú diagnostiku nielen pre potreby martinskej nemocnice, ale aj pre iné regióny na Slovensku.

„V súvislosti s pôsobením Národného centra hemostázy a trombózy je vďaka diagnostickej časti zabezpečená komplexná diagnostika vrodených aj získaných porúch zrážania krvi pre pacientov z celej SR. Ako jediní na Slovensku poskytujeme diagnostiku heparínom indukovanej trombocytopénie funkčným testom pomocou prietokovej cytometrie. Prietokovo-cytometrické analýzy vzoriek od hematoonkologických pacientov sa robia pre pacientov z celého Žilinského kraja. Diagnostická časť KHaT sa tiež významným spôsobom podieľa na výučbe a vedecko-výskumnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine,“ uzavrel Staško.

-BA- zdroj: TASR, foto: www.unm.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ