RUŽOMBEROK: Liptovské múzeum zrealizovalo reštaurovanie obrazu Jána Jakuba Löwenburga

0
938
Liptovské múzeum tento rok úspešne zrealizovalo reštaurovanie obrazu významného ružomberského fundátora Jána Jakuba Löwenburga.
Liptovské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, tento rok úspešne zrealizovalo reštaurovanie obrazu významného ružomberského fundátora Jána Jakuba Löwenburga. Predpokladom procesu reštaurovania bola úspešná žiadosť o finančný grant z Fondu na podporu umenia ešte v minulom kalendárnom roku.
Cieľom reštaurovania bola konsolidácia a stabilizácia hmotnej podstaty diela a prinavrátenie jeho pôvodného výrazu. Celý proces reštaurátorskej realizácie sa uskutočnil použitím vhodných reštaurátorských technológií, postupov a materiálov.
Výsledkom reštaurátorského zásahu je rehabilitácia diela, posilnenie jeho výtvarného ako estetického výrazu a v neposlednej miere aj historického charakteru vzhľadom na portrétovaného Jána Jakuba Löwenburga ako významného dejateľa v Ružomberku.
Barokový obraz Jána Jakuba Löwenburga je od neznámeho autora a v zbierkach Liptovského múzea sa nachádza od roku 1912, kedy bolo múzeum založené́. Ide o jedinečný́ barokový́ portrét sliezskeho grófa, generála cisárskeho vojska a tajného radcu Jozefa I. Habsburského a Karola III. Habsburského. Portrétovaný́ Ján Jakub Löwenburg bol tiež vo vedení uhorskej komory.
Na Liptove bol zakladateľom kláštora piaristov a školy, ktorú tento rád spravoval. Zaslúžil sa tiež o výstavbu kláštorného kostola Povýšenia sv. Kríža, čo dodnes pripomína aj barokový epitaf pri vchode do kostola. Na založenie spomínanej školy (neskôr povýšenej na gymnázium) venoval Ján Jakub Löwenburg 20 000 florénov. Škola bola povýšená́ na gymnázium a mala vzdelávať mládež Liptova, Oravy a Turca. Tento akt založenia školy a venovania peňazí pripomína aj táto olejomaľba, ktorú nechal rád piaristov vyhotoviť, aby sa na akt fundácie nezabudlo.
Reštaurovanie tohto výnimočného obrazu realizovala akad. mal. Mária Ďuricová, reštaurátorka s dlhoročnou praxou v tejto oblasti.
Pre návštevníkov bude obraz prístupný v priestoroch sídelnej budovy Liptovského múzea v Ružomberku, kde budú môcť vidieť jeho obnovenú krásu.
Príďte do múzea, kde je všetko bezpečné a zažijete kultúrny zážitok aj v tejto ťažkej dobe.

-BA- zdroj a foto: FB Liptovské múzeum

ZANECHAŤ ODPOVEĎ