ŽILINA: Mesto začalo s revitalizáciou železničného podchodu

0
141
Nevyhnutné úpravy časti železničného podchodu v správe mesta si vyžiadajú investíciu vyše 77-tisíc eur.

V Žiline začala revitalizácia železničného podchodu na ulici P. O. Hviezdoslava. Práce, ktoré realizuje spoločnosť Emel SK, by mali potrvať do konca júna. Nevyhnutné úpravy časti železničného podchodu v správe mesta si vyžiadajú investíciu vyše 77-tisíc eur. Komplexná rekonštrukcia podchodu je rozdelená do viacerých etáp, pričom výsledkom aktuálnej bude odvodnenie priestoru a celkové vizuálne úpravy. V budúcnosti má samospráva v pláne riešiť aj kritické miesta podchodu, na ktoré poukázala odborná diagnostika v roku 2019.

V prvej fáze rekonštrukčných prác bude okrem odvodnenia realizované aj osvetlenie. Niektoré doplnkové konštrukcie v podchode budú odstránené a iné prejdú základnou úpravou. Súčasťou je aj vyčistenie objektu a úprava niektorých informačných plôch. Všetky uvedené práce je možné realizovať v predstihu pred samotnou veľkou rekonštrukciou.

Účelom diagnostiky, ktorú si nechalo mesto vypracovať v roku 2019, bolo zistenie stavebno-technického stavu podchodu a identifikovanie príčiny zatekania. Železničný podchod je most s dĺžkou 17,9 metra a preto sa diagnostické metódy zamerali napríklad na zistenie kvality betónu či stavu vystuženia konštrukcie mostného objektu a zloženia mostného zvršku.

Pri diagnostike bolo zistených niekoľko vád na konštrukcii mosta, najmä zatekanie do nosníkov ako dôsledok porušenia izolácie mostovky a poškodenia uzavretia nosníka, nefunkčné odvodnenie, zaplavený priestor strojovne eskalátoru, masívne zatekanie z nosnej konštrukcie a súbor trhlín. Na základe zistení sa ako najpravdepodobnejšia príčina zatekania mostného objektu javí poškodenie mostovky v oblasti mostných záverov, čo potvrdzujú aj výstupy z georadarových meraní.

S ohľadom na stavebno-technický stav mostného objektu bolo mestu odporučené začať s prípravou komplexnej rekonštrukcie mostného objektu. Hlavné nosné prvky mosta sú v súčasnosti napadnuté chloridmi v takom rozsahu, že nie je možná ich sanácia. V prípade odkladu rekonštrukcie mosta môže dochádzať k postupnému zhoršovaniu porúch, najmä vplyvom zatekania.

Pri budúcej komplexnej rekonštrukcii podchodu sa očakáva koordinácia prác so železnicami. Mestu totiž patrí len časť podchodu smerom od Národnej ulice – od schodiska smerom dole do podchodu po prvé schodištia, ktoré vyúsťujú pred budovu železničnej stanice. Železnice SR avizovali, že rekonštrukcia podchodu bude pozostávať v predĺžení a rekonštrukcii existujúceho podchodu. Podchodom bude zabezpečený prístup cestujúcich na jednotlivé nástupištia z priestoru budovy a prepojenie Národnej ulice s Uhoľnou ulicou.

-BA- zdroj a foto: www.zilina.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ