ŽILINA: Mesto podporí projekty v sume 230.000 EUR

0
331
Prečítajte si, kto môže o grant požiadať.
Mesto Žilina podporí projekty v sume 230.000 EUR. Dotácie budú rozdelené nasledovne: oblasť kultúry 120.000 eur, šport 50.000 eur, vzdelávanie 20.000 eur, životné prostredie 20.000 eur, sociálna a zdravotná oblasť 20.000 eur.
Keďže Žilina kandiduje na Európske hlavné mesto kultúry 2026, podpora kultúrnych projektov je oproti minulému roku dvojnásobne vyššia.
KTO MÔŽE O GRANT POŽIADAŤ?
Mimovládne organizácie – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, inštitúcie zriadené štátnou správou alebo samosprávou, registrované cirkvi a nimi zriadené organizácie alebo podnikateľské subjekty s predmetom podnikania v konkrétnych oblastiach podpory. Žiadateľ o grant musí mať sídlo či trvalý pobyt v meste Žilina, alebo vykonávať činnosť na území mesta, prípadne poskytovať služby obyvateľom mesta.
Minimálny príspevok na 1 projekt je 350 eur, maximálny 5.000 eur (alebo 2.500 eur v prípade 2 projektov). Financie z grantu musia byť použité na aktivity realizované do 15. decembra 2021.
AKO POŽIADAŤ O GRANT?
Požiadať o grant môžete do 23. apríla 2021 odoslaním vyplneného grantového formulára. Formulár nájdete tu: https://zilina.egrant.sk/
 
Podrobné informácie ku grantom nájdete http://www.zilina.sk/grantovy-system—-vseobecne…/
K dispozícii je aj e-mail: granty@zilina.sk alebo telefón: 041/70 63 319.
-BA- zdroj a foto: FB Mesto Žilina

ZANECHAŤ ODPOVEĎ