DOLNÝ KUBÍN: Oravská knižnica ponúka žiakom bezplatné on-line konzultácie v cudzích jazykoch

0
94
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, ponúka žiakom bezplatné on-line konzultácie v cudzích jazykoch.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne ponúka v rámci dištančného vzdelávania nové služby. Ide o informačný servis na EduPage, on-line triednické hodiny, ale aj bezplatné jazykové konzultácie pre žiakov základných a študentov stredných škôl, informovala o tom Zdenka Prílepková z Oravskej knižnice.

Knižnica svoje služby postupne rozširuje od decembra. „Správy z knižnice ako servis posielame školám, ktoré informácie distribuujú svojim žiakom prostredníctvo portálu EduPage. V správach sa žiaci dozvedia o novinkách, súťažiach, nových projektoch a službách pre mladých,“ konkretizovala Prílepková. Súčasťou nového servisu je aj virtuálna služba on-line triednických hodín, ktoré podľa záujmu realizujú knihovníci v rámci triednických hodín so základnými a strednými školami v regióne.

Najnovším projektom Oravskej knižnice, ktorý je určený pre žiakov základných a študentov stredných škôl, sú bezplatné on-line konzultácie v cudzích jazykoch. Knižnica vďaka dobrovoľníkom-jazykárom od januára spustila projekt on-line konzultácií z anglického jazyka. „Bezplatné konzultácie z angličtiny sú prvou lastovičkou, nie však poslednou. Knižnica vďaka spolupráci s Miroslavom Čulákom, ktorý učí nemčinu už desať rokov, spustila aj konzultácie z nemčiny. Úplne čerstvou novinkou sú konzultácie s lektorkou Evou Záhorovou, ktorá má takmer 30-ročné skúsenosti s výukou a konzultáciami z ruského jazyka,“ priblížila Prílepková.

Ambíciou knižnice je ponúkať bezplatne študentom okrem angličtiny, nemčiny a ruštiny aj francúzštinu, prezradil jej riaditeľ Roman Večerek.

-BA- zdroj: TASR, foto: www.tik.dolnykubin.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ