LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: Najvyšší kontrolný úrad vyhodnotil prevody nehnuteľného majetku mesta za transparentné

0
455
NKÚ vyhodnotil prevody nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš za transparentné.
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vyhodnotil prevody nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš za transparentné. Vyplynulo to z kontroly, ktorú predstavitelia NKÚ realizovali na mikulášskej radnici približne pol roka.
Mesto Liptovský Mikuláš konalo v súlade so zásadami dobrého hospodára, ktorý koná akoby nakladal s vlastným majetkom, v záujme a v prospech mesta a stará sa nielen o to, aby nevznikla škoda na majetku jeho úbytkom, ale aj o to, aby bol majetok zhodnotený v maximálnej možnej miere, aká je v danej chvíli možná,“ uvádza protokol o výsledku kontroly prevodov nehnuteľného majetku obcí, ktorý po uzatvorení kontroly odovzdali zástupcovia NKÚ primátorovi mesta Liptovský Mikuláš.
Mesto umožnilo verejnú kontrolu prevodov svojho nehnuteľného majetku. Podľa slov vedúceho kontrolnej skupiny Martina Sajdáka možno proces prevodov majetku mesta považovať za transparentný.
NKÚ sa zameral na prevody nehnuteľného majetku v rokoch 2016 až 2019 a na zásady hospodárenia s majetkom mesta. Podľa vyjadrení kontrolórov by si zásady hospodárenia s majetkom nášho mesta mohli za vzor zobrať aj iné mestá na Slovensku.
„Najvyšší kontrolný úrad nezistil porušenie akéhokoľvek zákona, ktorý súvisí s prevodom majetku. Kontrolóri konštatovali, že sme jedno z mála miest na Slovensku, ktoré má takto kvalitne vypracované zásady hospodárenia s majetkom mesta. Pri odovzdávaní protokolu nás uistili, že ich odporučia ako vzorové pre implementáciu niektorých ustanovení aj pre Žilinský samosprávny kraj,“ zreferovala Renáta Todáková z právneho oddelenia mikulášskej radnice.
-BA- zdroj a foto: FB Mesto Liptovský Mikuláš

ZANECHAŤ ODPOVEĎ