TRSTENÁ: Mesto začína so zberom kuchynského odpadu z domácností

0
324
Už aj mesto Trstená začína so zberom kuchynského odpadu z domácností.
Mesto Trstená spúšťa zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v bytových domoch. Na jednotlivé stanoviská na separovaný odpad boli umiestnené 120 l nádoby hnedej farby na zber kuchynského odpadu z domácností. Postupne každá domácnosť dostane 10 litrové zberné vedierko spolu s 52 biologicky rozložiteľnými vreckami, do ktorých bude priamo pri vzniku ukladať kuchynský odpad (napr. pri šúpaní ovocia a zeleniny, zvyšky jedál apod.). Zberné vedierko je potrebné vynášať podľa individuálnej potreby do hnedej 120 litrovej zbernej nádoby s vekom označenej: BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD.
Podrobné informácie týkajúce sa zavádzania systému budú poskytované predsedom bytových spoločenstiev (zástupcov vlastníkov bytov), zverejňované na webovom sídle mesta a sú k dispozícii na Oddelení výstavby a ŽP.
ZOZNAM ODBERNÝCH MIEST NA ZBER OLEJOV A TUKOV
Sídlisko Západ
bytový dom č.: 1139
bytový dom č.: 1053
bytový dom č.: 1140,1141
bytový dom č.: 1054
bytový dom č.: 1056
bytový dom č.: 1057,1058
bytový dom č.: 1142,1143
bytový dom č.: 1144
bytový dom č.: 1145
bytový dom č.: 1319
bytový dom č.: 1241
Ul. Mieru – bytový dom č.: 555,556; bytový dom č.: 960, 961
Sídlisko STRED – stojisko KO
Časť HRADY – pri COOP Jednota
Časť VYŠNÝ BREH – pri COOP Jednota
Ul. Obrancov Mieru – Pri Pub B2
Ul. SNP – bytový dom č.: 226 a č.227
Ul P. O. Hviezdoslava – Bytové domy
Ul. Oravická – stojisko KO
Ul. J. Hertela – areál TTS s.r.o.
-BA- zdroj a foto: FB Mesto Trstená

ZANECHAŤ ODPOVEĎ