KRÁSNO NAD KYSUCOU: Hlavného kontrolóra si mesto bude voliť 3. marca

0
128
Mesto otvorilo ďalšie odberové miesto.

Voľbu hlavného kontrolóra mesta Krásno nad Kysucou vyhlásilo mestské zastupiteľstvo na 3. marca. Mesto o tom informuje na svojej internetovej stránke.

„Uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra mesta Krásno nad Kysucou zašle alebo osobne doručí písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 17. februára do 13:00 na adresu Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou v zalepenej obálke s označením VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA KRÁSNA NAD KYSUCOU – NEOTVÁRAŤ,“ uviedlo mesto.

Nástup hlavného kontrolóra do práce je od 15. apríla s 30-percentným pracovným úväzkom (2,25 hodiny denne).

„Uchádzača, ktorý splní všetky predpoklady a náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, zaradia ako kandidáta do voľby na funkciu hlavného kontrolóra. V deň konania voľby bude mať právo na vystúpenie a vlastnú prezentáciu pred poslancami MsZ v časovom rozsahu maximálne päť minút,“ doplnilo mesto.

-BA- zdroj a foto: Mesto Krásno nad Kysucou

ZANECHAŤ ODPOVEĎ