Vyhlásili 3. ročník literárnej súťaže Pocta Rázusovcom, zapojiť sa môžete aj vy!

0
102
3. ročník literárnej súťaže Pocta Rázusovcom je vyhlásený.
Mesto Liptovský Mikuláš, Múzeum Janka Kráľa, Spolok Martina Rázusa a Rázusovie klub spisovateľov v Liptovskom Mikuláši vyhlasujú 3. ročník literárnej súťaže Pocta Rázusovcom.

Téma je ľubovoľná, je však odporúčané nadviazať na tvorivý odkaz Martina Rázusa a Márie Rázusovej-Martákovej (sociálne témy, úcta k rodičom…)

Do súťaže sa môžu zapojiť občania SR a ČR s prácami v slovenskom alebo českom jazyku, ktoré doteraz neboli publikované.

Súťažiaci budú rozdelení do dvoch vekových kategórií: deti a mládež do 18 rokov a dospelí nad 18 rokov.

Každý autor môže zaslať práce v dvoch kategóriách: poézia – naviac 5 básní a próza – rozsah maximálne 3 normostrany.

Súťaž je neanonymná, každá práca musí obsahovať meno, priezvisko, kontaktné údaje a vek autora.

Súťažné práce je potrebné poslať v troch papierových kópiách na adresu: Rázusovie dom, Vrbická 312, 031 01 Liptovský Mikuláš
a zároveň elektronicky: packa.stefan@gmail.com.

Uzávierka súťaže je 31. júla 2021.

Literárne práce vyhodnotí odborná porota a víťazné budú prezentované 16. októbra 2021 na slávnostnom vyhodnotení v rodnom dome súrodencov Rázusovcov v Liptovskom Mikuláši.

Víťazné práce budú publikované v almanachu autorov, ktorý bude v dispozícii tiež 16. októbra 2021.

Pre viac info: 0944 536 985 (p. Štefan Packa).
-BA- zdroj a foto: FB Mesto Liptovský Mikuláš

ZANECHAŤ ODPOVEĎ