LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: Miestne dane a poplatky plaťte z domu

0
387
Mesto Liptovský Mikuláš prosí občanov, aby poplatky platili elektronicky.
Počas novembra a decembra zasielala mikulášska radnica výzvy na zaplatenie daní a poplatkov (daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad) a rozhodnutia za vyrubenie úrokov z omeškania za miestne dane a poplatok za komunálny odpad. V rozhodnutiach a vo výzvach ste dostali číslo účtu, na ktorý je potrebné previesť požadovanú sumu.
Platby tak môžete uhradiť cez internet banking.
V pôvodných rozhodnutiach na vyrubenie miestnych daní a poplatku za komunálny odpad, ktoré boli zasielané v apríli, sú aj QR kódy, po načítaní ktorých získate potrebné informácie o platbe a môžete ju následne zrealizovať.
Daň za ubytovanie sa nevyrubuje, uhrádza sa na základe podaných hlásení. Každý ubytovateľ má k dispozícii oznámenie o pridelení variabilného symbolu s číslom účtu. Táto daň bola splatná do 15. 10. 2020.
V súčasnej epidemiologickej situácii vás mesto prosí, aby ste využili možnosti platieb z domu. Seniorom určite radi pomôžu či poradia rodinní príslušníci. Postupovať takto môžete pri platbách za všetky výmery, ktoré dostávate počas roka z mestského úradu.
-BA- zdroj a foto: FB Mesto Liptovský Mikuláš

ZANECHAŤ ODPOVEĎ