Kedy je predpokladaný návrat detí do škôl?

0
834
Prečítajte si aktuálne informácie.
Záväzné termíny sú nasledovné:

Od 4. januára sa pokračuje v aktuálnom režime. Materské školy sú buď uzatvorené alebo fungujú pre kritickú infraštruktúru či rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu. Pre základné a stredné školy pokračujú do 10. januára prázdniny.

Od 11. januára idú dištančne 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ. dištančne. Otvorené budú MŠ pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry (napr. zdravotníci) a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu (napr. iné učiteľky v MŠ). Vzhľadom na zabezpečenie chodu nemocníc zriaďovateľom odporúčame otvoriť ŠKD pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR. Pri pretestovaní zamestnancov budú zriaďovateľom preplatené náklady.
Predbežné termíny:
Ide o informácie a termíny, aby sa školy aj rodičia vedeli zariadiť. Tieto informácie a termíny sa vzhľadom na situáciu môžu zmeniť:

Predbežný termín 18. januára 2021: Fungovať by mali MŠ a prvý stupeň ZŠ. V zmysle uznesenia vlády a plánovanej vyhlášky ÚVZ by mali byť pretestovaní zamestnanci a s ohľadom na situáciu odporúčame aj pretestovanie rodičov. Pri pretestovaní žiakov by bol predbežne možný aj nástup končiacich ročníkov SŠ.
Pokiaľ rodičia nemajú záujem, môžu žiaka ospravedlniť na 5 vyučovacích dní. Žiak tak môže ostať doma až do konca lockdownu.

Predbežný termín 25. januára 2021 (ukončenie lockdownu): Otvorenie SŠ, druhého stupňa ZŠ aj prvého stupňa ZŠ po pretestovaní v zmysle uznesenia vlády a plánovanej vyhlášky ÚVZ. Pretestovaní by mali byť zamestnanci, žiaci SŠ a žiaci druhého stupňa, rovnako odporúčame aj pretestovanie rodičov.

Opakujeme: Ide o predbežné informácie a termíny, aby sa školy aj rodičia vedeli zariadiť. Tieto informácie a termíny sa vzhľadom na situáciu môžu ešte zmeniť.

-BA-  zdroj: FB Branislav Gröhling, foto: www.rodinka.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ