RAJEC: Mesto poskytuje vecnú dávku rodinám, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi

0
314
V dňoch od 25.11.2020 do 02.12.2020 bude mesto Rajec poskytovať vecnú dávku rodinám v hmotnej núdzi.

Pri príležitosti vianočných sviatkov Mesto Rajec poskytuje vecnú dávku rodinám, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi, ako informuje na svojej oficiálnej webovej stránke.

Na vecnú dávku majú nárok rodiny, kde v spoločne posudzovaných osobách sa nachádzajú nezaopatrené deti, s trvalým pobytom v meste Rajec.

Rodiny, ktoré  prejavia záujem o vecnú dávku, sa preukážu  potvrdením z ÚPSVaR o poberaní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi spolu s občianskym preukazom na Mestskom úrade Rajec, v dňoch od 25.11.2020 do 02.12.2020 počas úradných hodín, v kancelárii č. 20 na 1. poschodí.

-BA- zdroj a foto: Mesto Rajec

ZANECHAŤ ODPOVEĎ