TRSTENÁ: Mesto udelí ocenenia pri príležitosti 650. výročia

0
151
Mesto udelí ocenenia pri príležitosti 650. výročia

Trstenská radnica plánuje v roku 2021 odovzdať verejné ocenenia pri príležitosti 650. výročia založenia mesta. Návrhy na ocenenie môžu byť predložené najneskôr do 30. novembra 2020. Mesto Trstená o tom informuje na sociálnej sieti.

„Návrh musí obsahovať meno osoby, za aké zásluhy má byť ocenená a krátke zdôvodnenie. Predloží sa komisii, ktorá ho bude posudzovať v rámci udeľovania verejných ocenení mesta. Následne ich predloží na schválenie na plánovanom zasadnutí mestského zastupiteľstva 15. decembra,“ uvádza mestská samospráva.

Verejné ocenenie Čestný občan mesta Trstená udeľuje zastupiteľstvo osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o hospodársky, sociálny, športový alebo kultúrny rozvoj mesta. Ocenenie Cena mesta Trstená odovzdajú občanom za tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti. Verejné ocenenie Cena primátora mesta Trstená udeľuje primátor obyvateľom s trvalým pobytom na území mesta za ich záslužnú činnosť v prospech samosprávy a rozvoja mesta.

Ocenenia odovzdajú v roku 2021 na slávnostnej akadémii, ktorej termín určia podľa vývoja pandémie nového koronavírusu.

-BA- zdroj: TASR, foto: Mesto Trstená

ZANECHAŤ ODPOVEĎ