LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: Kostol sv. Petra z Alkantary odhaľuje skvosty

0
88
Kostol odhaľuje skvosty.
V interiéri kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom realizuje správca farnosti obnovu výnimočného významu. Spočíva v komplexnom reštaurovaní interiéru kostola do jeho prvotnej stredovekej podoby. K reštaurovaniu a súčasne modernizácii dochádza v celom rozsahu svätyne a trojlodia. Výsledkom bude po architektonickej a umeleckej stránke prinavrátenie interiéru kostola do autentickej podoby. V kostole sa však pôvodná autenticita stretne s modernizáciou, zakomponujú tu všetkých technológie, ktoré si sakrálne stavby vyžadujú. Samotná obnova interiéru pôvodne začala realizáciou sanácie vlhkosti a nových konštrukčných podláh v pôvodných stredovekých úrovniach (v roku 2014) a ukončená by mala byť v závere roku 2020.

V prvom polroku 2020 bola zreštaurovaná samotná svätyňa kostola. „Po odstránení všetkých premalieb na sieťovej klenbe svätyne, ako aj jej stien, mohli byť komplexne zreštaurované pôvodné omietky a ich výmaľba. Výnimočnosť klenby sa ukázala na intaktne zachovanej výmaľbe kamenných rebier, ktoré prinášajú nečakanú pestrosť. Pozoruhodný je objav nástenných hodín, ktorých strojová časť sa nám však nezachovala,“ upriamil pozornosť správca farnosti Okoličné Jozef Tomaga, ktorý inicioval komplexnú obnovu okoličianskeho kostola od roku 2008.
Po reštaurátorskej obnove spustil farský administrátor Jozef Tomaga etapu modernizácie v interiéri svätyne. Spočíva v realizácii nových systémov elektroinštalácie, monitorovania
objektu v rôznych úrovniach, vo vykurovaní, iluminácii, pribudne aj audio a video systém. Poslednou etapou bude realizácia finálnej podlahy s kamennými prvkami. „Obnova podláh vychádza z archeologického prieskumu, ktorý nám poukázal na najstaršie rozloženie jednotlivých podláh, kamenných stupňov či vstupného portálu, “ prezradil Tomaga, podľa ktorého sa bude naprojektovaná obnova v nasledujúcich šestnástich mesiacoch naďalej realizovať v trojlodí kostola. „Z tohto dôvodu je pre verejnosť trojlodie úplne uzavreté a sväté omše slávime v obnovenej svätyni.“
Obnova okoličianskeho kostola prináša výrazný posun samotnej sakrálnej stavby. „Stáva sa komplexnou nositeľkou vyspelej neskorostredovekej architektúry s jej vynikajúcou
kvalitou výzdoby z konca 15. storočia. Odhaľuje pôvodný tretí najstarší neskorostredoveký krov na Slovensku, s obnovenou stredovekou a barokovou kryptou či stredovekými freskami. A to je na pomery nášho mesta Liptovský Mikuláš ako aj na pomery Slovenska udalosť, ktorá si zaslúži miesto v našom povedomí,“ upozornil Jozef Tomaga.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné, v roku 2019 vypracovala žiadosť s názvom „Stavebné úpravy interiéru kostola – 2. etapa“ pre dotačný systém Ministerstva kultúry SR s názvom „Obnovme si svoj dom“, podpogram 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy na rok 2019. Farnosť uspela s podanou žiadosťou a ukončeným verejným obstarávaním v závere roka 2019. Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.
-BA- zdroj a foto: Mesto Liptovský Mikuláš

ZANECHAŤ ODPOVEĎ