ŽILINA: Modernizácia učební na základných školách za viac ako milión eur

0
720
Koncom septembra začne modernizácia učební na základných školách.

Viac ako 1 mil. eur bude stáť vybavenie nových jazykových, prírodovedných, polytechnických a špecializovaných učební s informačno-komunikačnou technikou na 12 vybraných základných školách v Žiline. Mesto získalo financie na modernizáciu škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). S realizáciou projektu samospráva začne koncom septembra, uviedlo mesto na svojej webovej stránke.

V Základnej škole Lichardova sa vybuduje nová jazyková trieda a zmodernizuje učebňa fyziky a knižnica. V rámci projektu sa zmodernizujú odborné učebne aj na ZŠ Školská 49, Jarná, Do Stošky, Limbová, ZŠ a MŠ Gaštanová. Odborné učebne a knižnice sa obnovia aj na ZŠ Martinská, V. Javorku, Slovenských dobrovoľníkov a ZŠ a MŠ na Ulici sv. Gorazda 1 v Žiline. Na obnovu existujúcich a budovanie nových odborných a jazykových učební sa projekt zameria na ZŠ Námestie mladosti 1, ZŠ Karpatská zriadi školskú knižnicu a odborné učebne. V prvej etape projektu v nasledujúcich týždňoch pribudne v školách nový nábytok.

-BA- zdroj: Mesto Žilina, foto: ZŠ Vendelína Javorku

ZANECHAŤ ODPOVEĎ