ORAVA: Jazdná polícia kontrolovala dianie v náročnom teréne

0
97
Policajti sa zameriavali na zisťovanie trestných činov a priestupkov v náročnom teréne.

Policajti jazdnej polície vypomáhali v týchto dňoch kolegom na Orave, najmä v náročnom teréne, kde nie je prístup s vozidlami.

Policajti sa zameriavali na krádeže drevnej hmoty, krádeže vlámaním do rekreačných chát a iných trestných činov a priestupkov.

Policajti sa zameriavali na zisťovanie trestných činov a priestupkov v náročnom teréne.

Policajná hipológia

Oddelenia jazdnej polície odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru so sídlom v Bratislave a Košiciach sú súčasťou poriadkových síl Policajného zboru.

Príslušníci jazdnej polície sa podieľajú na udržiavaní verejného poriadku pri masových a športových podujatiach (napr. na futbalových zápasoch), na pátracích akciách, pri ochrane hraníc Slovenskej republiky a ochrane hraníc Európskej únie v zmysle Schengenského dohovoru.

Príslušníci jazdnej polície spolupracujú s odborom komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru na príprave a realizácii celoslovenských preventívnych podujatí Policajného zboru zameraných na prácu s deťmi a školopovinnou mládežou.

Policajti sa zameriavali na zisťovanie trestných činov a priestupkov v náročnom teréne.

Peter Mikloš, zdroj a foto: KR PZ Žilina, MV SR

ZANECHAŤ ODPOVEĎ