ŽILINA: Radnica si vybrala advokáta bez súťaže! Kšeft za milión eur, Žilinčania sú pobúrení

0
545
Do Fiabáneho Žilinčania vkladali veľké očakávania, zatiaľ je však primátor absolútnym sklamaním.

Portál www.aktuality.sk priniesol investigatívny článok o afére s miliónovou zmluvou pre právnickú firmu, ktorú podpísal dnes už nepopulárny žilinský primátor Fiabáne.

Poradcom Žiliny pri megavýmene majetku so známym podnikateľom je advokátska kancelária, ktorej dali zákazku bez súťaže.

V Žiline sa už poriadne dlho diskutuje o nezvyčajnej výmene majetkov, na ktorej sa dohodlo mesto s podnikateľom Georgeom Trabelssiem, ktorého roky spájajú s bývalým lídrom národniarov Jánom Slotom. V miliónovom biznise by si medzi sebou vymenili rôzne pozemky, budovy a práva na parkovaciu politiku mesta.

Teraz do hry vstúpil Úrad pre verejné obstarávanie. Na mušku si zobral spôsob, ako si mesto pri tejto operácii vybralo poradcu, ktorým bola advokátska kancelária Karkó. Žilina ju totiž angažovala bez výberového konania, využila pri tom zákonnú výnimku.

Mali na to právo?

Pri takom veľkom prípade, ako je plánovaná výmena majetkov, by si mesto Žilina nevystačilo s vlastným právnym oddelením. Najalo si teda externú právnu kanceláriu. Zmluvný vzťah z leta 2019 vznikol na základe výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní.

Táto výnimka umožňuje mestu, aby vôbec nerobilo obstarávanie na právne služby, pokiaľ by sa týkali zastupovania v hroziacom alebo bežiacom súdnom spore.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) si ale pozrel žilinskú zmluvu a mesto hneď upozornil na možné pochybenie pri jej uzatvorení. Žiline odkázal, že spor nie je nový, trvá už dlhšie, takže na takúto výnimku zrejme nemali právo.

„Vzhľadom na existenicu právnych vzťahov, resp. vecných sporov medzi Žilinou a spoločnosťami G. Trabelssieho predmetné právne vzťahy nepredstavujú spory bezprostredne hroziace, zakladajúce pravdepodobnosť vzniku súdneho alebo obdobného konania z krátkodobého časového hľadiska, ktorých existencia podmieňuje aplikáciu výnimky zákona o verejnom obstarávaní,“ adresovalo ÚVO upozornenie Žiline v liste z júla tohto roku.

Na zmluvu už upozorňovali

Zmluva na právne služby s kanceláriou Karkó už pred angažovaním úradu vzbudzovala pochybnosti niektorých mestských poslancov. Napríklad vtedajšia mestská poslankyňa a dnes už aj poslankyňa NR SR Miriam Šuteková (Za ľudí) si dala začiatkom roka urobiť vlastnú analýzu zmluvy, podľa ktorej potom navrhovala, aby ju mesto upravilo alebo úplne zrušilo.

„V ďalšom texte zmluvy sa jednoznačne primárne spomína pomoc advokáta pri vysporiadaní vzájomných nárokov dohodou s protistranou (firmami G. Trabelssieho, pozn. redakcie). V zmluve je síce uvedená aj možnosť zastupovania v súdnych sporoch, ale až ako sekundárna popri možnosti uzatvoriť dohodu s protistranou,“ uvádza sa v analýze. Zároveň sa v nej konštatuje, že výnimka o verejnom obstarávaní bola v prípade tejto zmluvy použitá nezákonne.

Šuteková upozorňovala aj na to, že odmena pre advokátsku kanceláriu Karkó nie je v zmluve jednoznačne uvedená. Mala byť totiž vyplatená formou podielov a za istých okolností sa mohla vyšplhať až na státisíce eur.

Koniec zmluvy?

Podľa vyjadrenia ÚVO v liste, ktorý poslal do Žiliny, zinkasovala kancelária Karkó zatiaľ len 25-tisíc eur. Mesto úradu odpovedalo, že ďalšie platby zatiaľ stoplo.

Na základe vstupu úradu do danej veci mesto Žilina adresovalo úradu vyjadrenie, že toho času pozastavilo akékoľvek ďalšie plnenie zo zmluvy a jej dodatku. Úrad však danú vec sleduje a v závislosti od postupu verejného obstarávateľa bude v danej veci konať,“ napísala Janka Zvončeková, hovorkyňa ÚVO.

Dodala, že „úrad upozornil mesto Žilina, aby zvážilo akékoľvek ďalšie prípadné plnenie poskytnuté spoločnosti Karkó na základe alebo v súvislosti so zmluvou alebo jej dodatkom“.

ÚVO tiež požiadal Žilinu, aby ho informovala o prípadnom ukončení zmluvy, ako aj ďalších platbách advokátskej kancelárii.

Žilina totiž advokátskej kancelárii Karkó zatiaľ nestihla vyplatiť limit peňazí, ktorý je stanovený pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou. V prípade právnych služieb je touto hranicou suma 260-tisíc eur.

„Budem žiadať, aby mesto nepokračovalo v spolupráci s touto kanceláriou. V konečnom dôsledku totiž považujem túto navrhovanú výmenu za maximálne výhodnú pre protistranu mesta,“ uvádza nezávislý mestský poslanec Peter Cibulka, ktorý ÚVO na problém upozornil.

Slepá ulička?

Hovorca Žiliny Vladimír Miškovčík ale vec nevidí až tak vážne.

„ÚVO v súvislosti so zabezpečením právnych služieb s advokátskou kanceláriou Karkó infomroval v liste z júla 2020, že nezačne konanie o preskúmanie úkonov, keďže na to nevidí dôvod. Žiadna konkrétna výzva na zváženie vyplácania peňazí pre AK Karkó nebola zo strany ÚVO mestu adresovaná,“ napísal hovorca Miškovčík.

Podobný názor má aj právnik Richard Karkó z kancelárie Karkó.

„ÚVO na základe podnetu mestských poslancov vyrozumel mesto, že sa týmto podnetom nemôže vecne zaoberať, keďže pokiaľ mi mesto nezaplatilo odmenu presahujúcu 260-tisíc eur, tak nemá vôbec kompetenciu to riešiť.“

Karkó dodáva, že s mestom sa dohodli tak, že okrem odmeny za úvodnú právnu analýzu už mesto nebude za právne služby jeho kancelárii platiť žiadnu ďalšiu odmenu. Tá mala byť vyplatená až v prípade dosiahnutia pozitívneho výsledku pri riešení majetkového vyrovnania mesta s Trabelssiem.

„Mesto nám zatiaľ vyplatilo iba tých 25-tisíc eur za právnu analýzu. Na inú odmenu dosiaľ nevznikol nárok. Dnes je situácia taká, že nemám od klienta pokyn ani na ďalšie mimosúdne rokovanie vo veci, ale ani na prípadné začatie súdnych sporov,“ uvádza Karkó.

Hovorca Žiliny Vladimír Miškovčík tiež upozorňuje, že mesto po neúspešných pokusoch o majetkové vyrovnanie s Trabelssiem nemá na stole žiadny návrh riešenia. Plnenie zmluvy s touto kanceláriou malo byť viazané na schválenie riešenia v mestskom zastupiteľstve. Zmluva medzi mestom a kanceláriou Karkó ale zostáva platná.

O čom je vyrovnanie s Trabelssiem?

O niekoľko miliónovom majetkovom vyrovnaní medzi Žilinou a miestnym oligarchom Georgeom Trabelssiem sa začalo hovoriť minulý rok.

Mesto chce týmto krokom dať do poriadku právne vzťahy s Trabelssiem, ktorý bol označovaný za blízkeho človeka Jána Slotu. Trabelssieho firmy totiž v meste vlastnia mnohé nehnuteľnosti. 

Mesto preto predstavilo verejnosti dva varianty ako sa s veľkopodnikateľom vyrovnať. Možnosti sa líšia len vo výmene niektorých nehnuteľností, ktoré by mesto zamenilo s Trabelssiem. Dohoda sa tiež do veľkej miery týka parkovacej politiky v Žiline, ktorú chce mesto získať čisto do svojich rúk.

Podľa niektorých mestských poslancov a obyvateľov nie je úplne jasné, či je vyrovnanie výhodné pre mesto. Dokument, ktorý opisuje výmenu majetku, považujú za ťažko čitateľný. Mestu s týmto problémom pomáhala advokátska kancelária Karkó.

O spôsobe, ako sa mesto vyrovná s Trabelssiem, mali mestskí poslanci rozhodnúť už minulý rok pár dní pred Vianocami. Pre časovú tieseň a zložitosť rozhodnutia tak poslanci nakoniec neurobili, preto sa celý prípad ťahá dodnes. 

Zdroj: www.aktuality.sk, foto: TASR/Erika Ďurčová

ZANECHAŤ ODPOVEĎ