ŽILINSKÝ KRAJ: Pomôže riešiť problémy nevidiacich

0
450
Žilinský kraj pomôže riešiť problémy nevidiacich.

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) podpísal v utorok 8. septembra memorandum o spolupráci s Výcvikovou školou pre vodiace a asistenčné psy a Slovenskou asociáciou európskych štúdií. Cieľom spolupráce je pomoc pri riešení problémov nevidiacich a ťažko zdravotne postihnutých ľudí.

„Nevidiaci majú problémy nielen v legislatíve, ale aj v zapojení sa do verejného života. Pri návšteve verejných budov či verejnej dopravy, preto si myslím, že bude čo naprávať. Možno aj vzdelávaním, aby ľudia vedeli, aké problémy môžu mať nevidiaci alebo iné hendikepované skupiny. Sprístupňovať verejné budovy by malo byť naším cieľom už dlhých 20 rokov. A vieme, že ešte stále sme v tejto oblasti na začiatku,“ povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Najväčšie problémy majú nevidiaci podľa predsedníčky Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy Andrey Kujovičovej pri vstupe do budov a v oblasti dopravy.

„Jednak nevedomosť niektorých ľudí, že pes má zo zákona právo vstupovať všade tam, kde má právo vstupovať jeho majiteľ. A jednak aj neakceptovanie platnej legislatívy a nedodržiavanie zákonov. Ide najmä o oblasť dopravy, ale aj zdravotníctva alebo rôznych obchodných a reštauračných prevádzok,“ podotkla Kujovičová.

„Podnet na to, aby nám kompetentní ľudia mohli pomôcť, má vychádzať od nás. Preto sme oslovili samosprávne kraje, aby sme im dali na vedomie, v ktorých oblastiach máme problémy. Sme radi, že nás vypočuli práve v ŽSK a podpísali s nami memorandum,“ podotkla Kujovičová.

Riaditeľka odboru sociálnych vecí Úradu ŽSK Iveta Ďurišová uviedla, že pozitívne skúsenosti so psičkármi získali v rámci canisterapie pre zdravotne znevýhodnených ľudí.

„Vidíme, že pomoc pre nich sa dá robiť aj iným spôsobom. Takže je to pre nás príležitosť pomôcť ľuďom, ktorí sú doma. Ak sa k nim psík dostane a nájdu si k nemu vzťah, môžu sa stať relatívne samostatnými. Nevidiacim alebo ľuďom so slabším zrakom by som veľmi želala, aby boli nezávislí od druhých a aby si dokázali život zariadiť tak, ako oni chcú,“ doplnila.

Podľa PR manažérky Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy Ľubice Radimskej nejde iba o problémy nevidiacich, ale aj o nepočujúcich alebo o ľudí, ktorí potrebujú asistenčné psy.

„Sú to činnosti, ktoré napĺňajú ich denný život – vstup do zdravotníckych organizácií, vzdelávacích inštitúcií, ktoré sú naozaj extrémne problematické. Veľké rezervy máme takisto v doprave. A práve, keď sa za našu činnosť zasadia aj ľudia s veľmi silným hlasom v regionálnej politike, myslím si, že máme veľkú šancu časť tých problémov odstrániť,“ dodala.

-BA- zdroj: TASR, foto: solidcare.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ