ŽILINA: Začiatkom septembra začnú opravy chodníkov a ciest

0
487
Asfaltovanie by malo začať od septembra.

V júni mesto Žilina zverejnilo zákazku na asfaltovacie práce, ktorých cieľom je opraviť a zrekonštruovať niekoľko miestnych komunikácií a chodníkov v Žiline. Existujúci poškodený povrch vozoviek bude vyfrézovaný a následne vyplnený asfaltovým betónom spolu s obrusnou vrstvou.

Za takmer 200-tisíc eur by mal víťazný uchádzač, spoločnosť VHS-Asfalty, s.r.o., opraviť týmto spôsobom viac než 13-tisíc metrov štvorcových komunikácií. Mesto Žilina zvolilo pri zákazke postup, pri ktorom uchádzači súťažia cenou, avšak vyjadrenou ako pomerom kvantity k stanovenému objemu financií.

V praxi tak získa zákazku ten uchádzač, ktorý dokáže za danú sumu zrealizovať najvyššie množstvo, v tomto prípade počet opravených metrov štvorcových. Ako dodáva hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík, rovnaký postup využila radnica aj v minulom roku pri obstarávaní asfaltových prác:

„Uvedený spôsob sa nám osvedčil a vytvára väčší konkurenčný priestor, čo následne vedie k lepšej ponuke uchádzačov. Tento spôsob sme využili aj pri obstarávaní zhotoviteľa pre vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest. Vyčlenili sme v rozpočte na základe finančných možností mesta prostriedky na realizáciu prác a kritériom na hodnotenie ponúk bol počet parkovacích miest. Uchádzač s predloženým najväčším počtom parkovacích miest za daný objem finančných prostriedkov sa stal víťazným uchádzačom,“ dodáva hovorca.

K nim pribudnú podľa hovorcu ďalšie lokality až do výšky počtu vysúťažených metrov: „Išlo o predpokladané určenie množstva a časť predmetu diela bola definovaná len m2, pričom tie sa podľa výsledku verejného obstarávania upresnili konkrétnymi miestami v zmysle súťažných podmienok. Mesto uviedlo rozsah, ktorý mu bol známy a tieto úseky miestnych komunikácií  a chodníkov sme mali v pláne s určitosťou zrealizovať, pričom ostatné lokality upresníme po podpise zmluvy o dielo na základe parciálnych objednávok mesta v zmysle zmluvy a súťažných podmienok,“ uzavrel Miškovčík

V súťažných podkladoch špecifikovalo mesto ako zadávateľ viac než 10-tisíc metrov štvorcových ciest a chodníkov, ktoré chce v Žiline opraviť. Prioritu budú mať práce na križovatke Komenského – Fándlyho – Suvorovova, ktoré sa začnú začiatkom septembra.

-BA- zdroj: ŽilinaK, foto: daibau.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ