KYSUCE: Finišovanie opravy „tankodrómu“

0
192
Finišovanie opravy tankodrómu.

Počas aktuálnych dní bola ukončená rekonštrukcia viac ako štyri kilometre dlhého úseku medzi Turzovkou a Semetešom a jedného mosta, celková investícia vo výške presahujúcej milión eur bola hradená z operačného programu IROP. Žilinská župa spolufinancovala projekt vo výške päť percent z celkovej sumy.

Cesta bola dlhé roky v nevyhovujúcom stave, pre ktorý si nielen od miestnych obyvateľov vyslúžila označenie „tankodróm“. Dnes je celý úsek opravený a dokončuje sa vodorovné dopravné značenie. Župa požiadala zhotoviteľa o akceleráciu stavebných prác, a to z dôvodu COVID-19 a daždivého počasia.

„Tejto požiadavke zhotoviteľ vyhovel a pôvodne plánovaný termín je dodržaný. Verím, že vodičom cestujúcim po tejto trase to prinesie úľavu,“ povedala županka Erika Jurinová. Na začiatku stavebných prác vznikol predpoklad, že inžiniersko-geologické pomery na stavbe budú zložitejšie ako uvažovala projektová dokumentácia. Vznikla obava zo spodnej vody a podmáčaného podložia vozovky.

Preto župa pristúpila k aktualizácii projektovej dokumentácie, postup stavebných prác však zhoršené geologické pomery nepotvrdil, a tak sa pokračovalo podľa platnej projektovej dokumentácie, ktorá bola súčasťou verejného obstarávania.  V týchto dňoch prebieha preberacie konanie, ukončené bude 31.augusta. Do tohto dátumu budú zrealizované aj všetky stavebné práce.

Okrem toho sa finalizujú práce medzi Vitanovou a Oravicami, kde sa, rovnako z prostriedkov Európskej únie, opraví takmer šesťkilometrový úsek cesty a jeden most. Celková investícia v tomto prípade predstavuje viac ako 2 milióny eur.

Stavebné práce za sumu viac ako 624-tisíc eur sa rozbehli aj na „oblúkovom“ moste v obci Raková, okres Čadca.

-BA- zdroj: ŽilinaK, foto: Žilinský samosprávny kraj

ZANECHAŤ ODPOVEĎ