KYSUCE: Na jeseň 2020 má byť hotové odkanalizovanie stredných Kysúc

0
173
Kanalizácie by mali byť hotové na jeseň 2020.

Na stavbe Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne stredné Kysuce je v súčasnosti dokončených viac ako 90 % kanalizačných potrubí a vyše 93 % vodovodov. Podľa generálneho riaditeľa akciovej spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie (SEVAK), Žilina, Miroslava Kundríka predpokladajú celkové ukončenie stavby na jeseň 2020. Rozpočtový náklad stavby predstavuje 56 miliónov eur, zhruba 75 % je financovaných z európskych fondov.

Projektová manažérka spoločnosti SEVAK Jana Kvaššayová doplnila, že v meste Krásno nad Kysucou a obciach Oščadnica, Nová Bystrica, Stará Bystrica, Radôstka, Zborov nad Bystricou a Klubina je dokončených viac ako 90 kilometrov kanalizačných potrubí.

„V Krásne nad Kysucou, Oščadnici, Novej Bystrici a Starej Bystrici je dokončených 21 km projektovaných vodovodov. V čistiarni odpadových vôd Krásno nad Kysucou finišujú s prácami, dokončujú montáž technológie a elektro častí,“ uviedla Kvaššayová.

Zhotoviteľom stavby je Združenie Stredné Kysuce: Strabag-Inpek-Arprog. Vedúci člen Združenia je spoločnosť Strabag, Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o., Bratislava a členmi Inpek, s. r. o., Nitra a Arprog, a. s., Poprad. Stavebný dozor na stavbe vykonáva na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s. r. o., Bratislava.

Spoločnosť SEVAK bola podľa generálneho riaditeľa úspešná pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie prostredníctvom ôsmich projektov.

„Od roku 2006 sme preinvestovali takmer 280 miliónov eur, vybudovali približne 267 km verejných vodovodov a takmer 584 km verejných kanalizácií. Všetkých osem čiastiarní odpadových vôd v majetku spoločnosti sme zrekonštruovali. Vďaka týmto investíciám sa podarilo vytvoriť podmienky napojenia na vodárenskú infraštruktúru pre približne 78 500 obyvateľov regiónu,“ dodal Kundrík.

-BA- zdroj: TASR, foto: SEVAK

ZANECHAŤ ODPOVEĎ