LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: Mesto chce zvýšiť poplatok za komunálny odpad

0
1208
Mesto vykrylo stratu zmluvného dopravcu za rok 2020 vo výške približne 115 000 eur.

Liptovský Mikuláš doplácal na odpadové hospodárstvo v minulom roku o 400 000 eur viac ako boli príjmy z poplatku za komunálne odpady. Rozdiel radnica sanovala z mestskej kasy. Teraz prichádza s návrhom zvýšiť poplatok za komunálny odpad, aby pokryla straty.

Podľa Jána Sokolského z kancelárie vedenia mesta Liptovský Mikuláš väčšina samospráv zvýšila tento poplatok už vlani. Dôvodom bol nárast cien za skládkovanie a pokles podielových daní, ktoré prichádzajú od štátu do mestskej pokladnice.

„Stratu, ktorá nám vzniká ako rozdiel medzi sumou vybratého poplatku a nákladmi na odpadové hospodárstvo, sa doposiaľ snažilo vedenie nášho mesta sanovať z mestskej kasy. Prioritou totiž bolo, aby sa nezaťažovali peňaženky obyvateľov. Takže kým iné mestá poplatok zvyšovali, my sme od roku 2014 zachovali jeho rovnakú úroveň,“ vysvetlila vedúca oddelenia daní a poplatkov liptovskomikulášskeho mestského úradu Anežka Makovická.

Na radnici však podľa Sokolského postupne pribúdali okolnosti, ktoré nútia finančníkov za odpad od obyvateľov pýtať od budúceho roka viac.

„Dôvodom sú legislatívne zmeny, ktorými štát výrazne zvýšil poplatky za skládkovanie, tiež zníženie príjmu podielových daní od štátu a dosahy koronakrízy, pre ktorú mestská pokladnica prišla o viaceré druhy príjmov,“ zhrnula Makovická.

Náklady na nakladanie s komunálnym odpadom je obec podľa zákona povinná hradiť z miestneho poplatku za komunálne odpady. Radnicu na nápravu financovania odpadov vyzval aj Najvyšší kontrolný úrad, podľa ktorého je potrebné zvýšiť poplatkovú povinnosť tak, aby sa znížilo zaťaženie mesta na odpadové hospodárstvo.

„Stratu 400 000 eur za odpady musíme podľa zákona rozdeliť medzi 31 000 obyvateľov, čo znamená 12,90 eura za osobu,“ priblížila Makovická. Súčasný poplatok 22,55 eura za komunálny odpad tak navrhuje oddelenie daní a poplatkov zvýšiť na 35 eur na osobu ročne.

Obyvatelia Liptovského Mikuláša vytvoria ročne 7800 ton komunálneho odpadu. Poplatky za zneškodnenie odpadov na skládke budú pre prijatie nariadenia v najbližších rokoch ďalej rásť.

„Momentálne triedime približne 50 percent odpadov. Ak sa nezlepšíme a zostaneme na tejto úrovni, nevyhneme sa ďalšiemu zvyšovaniu poplatkov. V tomto prípade platí – čím vyššie percento vytriedenia odpadov, tým je poplatok za uloženie odpadu na skládke nižší. Teda čím viac vytriedime, tým menej za zneškodnenie komunálu zaplatíme,“ uviedla Mária Lošonská z oddelenia životného prostredia na mestskom úrade.

-BA- zdroj: TASR, foto: Mesto Liptovský Mikuláš

ZANECHAŤ ODPOVEĎ