ŽILINA: Mesto inštalovalo pamätné tabule, zaslúžili sa o to miestni historici

0
515
Príkladne sa starajú o zachovanie miestnej histórie - archivár a historik Peter Štanský, poslanec a bádateľ Patrik Groma a fotograf a bádateľ Jozef Feiler.

Mesto Žilina osadilo viacero pamätných tabúľ, ktoré boli v minulosti zničené pri rekonštrukciách budov. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili návrh poslanca a bádateľa Patrika Gromu, archivára a historika Petra Štanského a fotografa a bádateľa Jozefa Feilera na ich umiestnenie.

Trojica miestnych historikov zľava Peter Štanský, Patrik Groma a Jozef Feiler pri inštalovanej tabuli.

Za ich účasti osadilo mesto pamätné tabule na pamiatku novinára, spisovateľa, redaktora a zakladateľa mnohých časopisov Ema Bohúňa na budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline na Ulici J. M. Hurbana a na počesť Anny Zimenovej, ktorú zavraždili nemeckí okupanti v roku 1944, na pôvodnom mieste – fasáde rodinného domu na Framborskej ulici.

Na Lombardiniho dome na Hornom Vale inštalovali tabuľu významnému pedagógovi, lexikografovi a filológovi Petrovi Tvrdému, ktorý prežil 46 rokov v Rusku. Tú zaplatil súkromný investor Milan Sekera a výtvarne ju stvárnil Ondrej Lipták.

Tabuľa na počesť Ondreja Baláža, ktorého popravili 8. júna 1918 za účasť na protivojnovej vzbure v srbskom meste Kragujevac, odhalili v parku v Považskom Chlmci minulý rok počas spomienky na ukončenie I. svetovej vojny.

Inštalácia pamätnej tabule Anne Zimenovej na Framborskej ulici.

Peter Mikloš, zdroj: mesto Žilina, foto: FB Paťo Groma

ZANECHAŤ ODPOVEĎ