Hasiči získali z peňazí EÚ špeciálnu techniku a vybavenie

0
231
Slovensko získalo vďaka podpore Európskej únie špeciálne vybavenie a techniku, ktoré pomáhajú zachraňovať ľudské životy, bojovať proti povodniam a minimalizovať ich následky. Táto špeciálna technika bola nasadená aj v uplynulých dňoch, kedy viacero miest a obcí na Slovensku zasiahla povodeň v dôsledku prívalových dažďov.
Projekt Aktívne protipovodňové opatrenia bol schválený v roku 2015 a jeho hlavnou ambíciou je zvýšiť pripravenosť krajiny na povodne a zmierniť ich následky prostredníctvom zefektívnenia práce záchranných zložiek a zlepšenia ich technického vybavenia. Keďže celková výška škôd spôsobených povodňami na Slovensku za obdobie rokov 2005 – 2015 presiahla sumu 707 miliónov EUR, ministerstvo vnútra prostredníctvom projektu Aktívne protipovodňové opatrenia podporilo účinnú ochranu života a zdravia občanov, ich majetku, ochranu sociálnej a ekonomickej infraštruktúry, ako aj ochranu životného prostredia v čase záplav. Projekt zároveň prispieva k zvýšenej technickej vybavenosti a ochrane zasahujúcich jednotiek a k efektívnejšiemu a rýchlejšiemu výkonu záchranných prác počas povodní ako aj po povodniach.
Miesta, na ktoré špeciálna technika v rámci Slovenska putovala, boli vybrané na základe podrobnej analýzy povodňových rizík v krajine. Protipovodňové vybavenie bolo distribuované na štyroch úrovniach. Na miestnej úrovni balíky prvej pomoci pri povodniach posilnili technickú vybavenosť obcí (771 obcí). Na lokálnej úrovni pomáhajú intervenčné balíčky techniky Hasičskému a záchrannému zboru pri ochrane ľudí a ich majetku a tiež Slovenskému vodohospodárskemu podniku pri riadení systému povodňových rizík. Výsledkom zabezpečenia záchranných zložiek na národnej úrovni je vytvorenie dvoch modulov – Modul záchrany pred povodňami s využitím člnov a Modul čistenia a úpravy vody. Časť protipovodňovej techniky slúži na európskej úrovni vo forme špecializovaných modulov, ktoré budú súčasťou mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany. Špeciálna technika bude nápomocná vo všetkých fázach povodne, od prevencie, cez pripravenosť a reakciu na veľkú vodu až po odstraňovanie následkov záplav a obnovenie ekonomického a spoločenského života. Celkom bolo odovzdávaných 2 610 kusov techniky.
Projekt Ministerstva vnútra SR Aktívne protipovodňové opatrenia bol súčasťou operačného programu Životné prostredie v programovom období 2007-2013 s finančnou podporou z Kohézneho fondu.
Peter Mikloš, zdroj a foto: MV SR, Milan Dermek, HaZZ

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ