ŽILINSKÝ KRAJ: Vieme koľko detí sa vráti do škôl a škôlok

0
125
Foto ilustaračné. (zdroj: mesto Žilina)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Do mestských základných škôl (ZŠ) v Liptovskom Mikuláši nastúpi od 1. júna po vynútenej pandemickej prestávke približne 1096 detí, čo je 79 percent z celkového počtu žiakov prvého až piateho ročníka. Do materských škôl (MŠ) sa plánuje vrátiť asi 585 detí, čo je 61 percent z celkového počtu škôlkarov, uviedla hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.

Podľa hovorkyne: „Materské a základné školy sú na otvorenie od 1. júna pripravené. Umiestnené by mali byť všetky deti, ktorých rodičia o návrat do MŠ a ZŠ prejavili záujem a spĺňajú kritériá prednostného prijímania. Prevádzková doba všetkých mestských škôlok a škôl bude deväť hodín.“

ŽILINA

Do ZŠ v Žiline nastúpi od 1. júna približne 3100 detí, čo je 85 percent z celkového počtu žiakov prvého až piateho ročníka. Do materských škôl (MŠ) sa plánuje vrátiť asi 1280 detí, čo je asi 55 percent z celkového počtu škôlkarov, Informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.

Hovorca uviedol: „Žilinské školy sa na otvorenie pripravujú dezinfekciou priestorov, zabezpečovaním potrebných dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu, ochranných pomôcok či bezdotykových teplomerov. Pokyny k otvoreniu škôl a k organizácii vyučovania od 1. júna nájdu zákonní zástupcovia detí na internetových stránkach jednotlivých škôl. Komunikácia sa uskutočňuje aj prostredníctvom aplikácie EduPage či elektronickej pošty.“

Žilina aktuálne obstaráva dodanie dezinfekčných, hygienických a ochranných prostriedkov na základe sumarizácie za jednotlivé MŠ a ZŠ.  Hovorca mesta: „V prípade väčších ZŠ môže byť ranný nástup do školy rozdelený na niekoľko časových úsekov v čase od 7.00 h do 8.00 h. Žiaci budú musieť naďalej nosiť rúška vo všetkých priestoroch školy, okrem svojej triedy a skupiny. Pri učení sa rúška odporúčajú aj pre učiteľov. Školám sa zároveň odporúča organizovať aktivity tak, aby deti mohli väčšiu časť dňa tráviť vonku. Systém dobrovoľnej účasti na vyučovaní od 1. júna dáva ZŠ zároveň možnosť autonómne organizovať vyučovanie, upravovať obsah a formu vzdelávania.“

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 14 ZŠ a 26 MŠ. V ZŠ sa učí celkom 6174 žiakov a 2304 detí navštevuje MŠ. Spolu v nich pracuje 703 pedagogických zamestnancov.

Peter Mikloš, zdroj: mesto Liptovský Mikuláš, mesto Žilina

ZANECHAŤ ODPOVEĎ