ŽILINA: Pomôžte hendikepovaným opraviť ihrisko, stačí na to vašich 30 sekúnd

0
2086
Pomôžte hendikepovaným opraviť ihrisko, stačí na to vašich 30 sekúnd.

Ak chcete pomôcť hendikepovaným klientom DSS SYNNÓMIA opraviť komunitné ihrisko, stačí na to vašich 30 sekúnd. Hlasovaním ich môžete podporiť tu.

Na túto prospešnú aktivitu upozornili na svojich fanpage žilinskí aktivisti Ľubomír Sečkár a Patrik Groma, ktorí sú verejnosti dlhodobo známi svojimi verejnoprospešnými projektmi.

Ľubomír Sečkár: „Naša aktivita je zameraná na zrealizovanie obnovy komunitného ihriska pre zdravotne postihnutých klientov zariadení sociálnych služieb v Žiline, ako i v širšom regióne. Ihrisko bude lepšie využívané na loptové hry, hru s názvom boccia, kolky, hokejbal, bedminton a ďalšie hry. Chceme obnoviť vodorovné značenie na ihrisku, ktoré je poškodené stavebnými prácami. Naším plánom je zveľadiť aj najbližšie okolie ihriska, kde chceme osadiť aj lavičky a vysadiť novú trávu. Takto obnovené ihrisko bude využiteľné i na rôzne ďalšie aktivity spoločenského charakteru pre zdravotne postihnutých ľudí.“

Komunitné ihrisko, ktoré môžeme spoločne opraviť.

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA poskytuje sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia či nepriaznivého zdravotného stavu svojim klientom vo forme pobytovej a ambulantnej.

Miestom poskytovania sociálnej služby sú tri pracoviská: pracovisko na ulici sv. Gorazda 2, na sv. Gorazda 3 v mestskej časti Vlčince a pracovisko na ulici Moyzesova 27. Pracovisko Moyzesova 27 je dvojpodlažná budova so záhradou v centre mesta. Pracoviská sv. Gorazda 2-3 sú zrekonštruované budovy bývalej materskej školy s bezbariérovým prízemím, so záhradou a pozemkom. Pracoviská sú od roku 2017 recertifikované pre odborné činnosti Bazálna stimulácia a Snoezelen.

 -LS- Zdroj a foto: FB, DSS SYNMÓNIA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ