V Martine pridelia 30 nových nájomných bytov. Koľko budú nájomcovia platiť?

0
276

Počas februára 2020 pridelia v Martine nové skolaudované byty už pripravené na bývanie.

Po prestavbe ubytovne na bytový dom na Ulici Šoltésovej v Martine pribudne do konca februára 30 nových nájomných bytov. Podľa hovorkyne mesta Martin Zuzany Kalmanovej môžu záujemcovia o pridelenie bytu podávať žiadosti mestskej organizácii Matra, n. o. vrátane zloženia finančnej zábezpeky na jej účet. Neúspešným záujemcom bude zábezpeka vrátená do 5 pracovných dní.

V prípade úspešného žiadateľa organizácia uzavrie nájomnú zmluvu a zábezpeka bude vrátená po uplynutí šiestich mesiacov v prípade splnených povinností nájomcu (riadne a pravidelné platenie  nájomného  a  služieb  spojených s užívaním bytu, dobrý technický stav bytu), 26 bytov bude pridelených do konca mesiaca bytovou komisiou (13 jedno-izbových a 13 dvojizbových) a o nájomcoch štyroch bytov rozhodne žrebovanie.

„Kombinácia prideľovania bytov komisiou a taktiež losovaním je podľa  našich skúseností najlepším riešením, ktoré sa nám v minulosti osvedčilo. Vyzývam všetkých, ktorí majú o pridelenie bytu záujem, aby svoje žiadosti podali čo najskôr,“ povedal riaditeľ Matra, n. o. Ján Gallo.

 Výška finančnej zábezpeky na pridelenie bytu na Ulici Šoltésova:

1 – izbový byt:  26,76 m2 400 eur /max. 2 osoby/

1 – izbový byt:  43,36 m2 500 eur /max. 3 osoby/

2 – izbový byt:  55,14 m2 600 eur /max. 4 osoby/

Výška mesačného nájomného v jednotlivých bytoch činí 3,6 Euro/m2 podlahovej plochy bytu. Celková výška nájmu v predmetných bytoch vrátane nákladov spojených s užívaním bytu mimo spotreby elektrickej energie je uvedený v tabuľke nižšie.

 

izbovitosť

 

úžitková

plocha

m2

počet

bytov

Výška mesačného nájomného *
1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby
1 – izbový 26,76 10 152,67 175,82 —- —–
1 – izbový 43,36 5 233,01 256,16 279,31 —–
2 – izbový 55,14 15 —- 313,18 336,33 359,48

* výška mesačného nájmu je uvádzaná ako predpokladaná pri bežnej spotrebe

„Bytová politika mesta Martin je jednou z kľúčových oblastí, ak chceme bojovať proti vysídľovaniu mesta. Aby sme Martinčanov v meste udržali, musíme im predovšetkým vytvoriť priaznivé podmienky na život vrátane slušného a dostupného bývania. Byty na Ulici Šoltésovej sú prvou lastovičkou našej snahy, ku ktorej už skoro pribudnú nové projekty,“ povedal primátor mesta Martin Ján Danko.

O 30 bytov môžu podľa Kalmanovej žiadať noví záujemcovia, ale aj tí, ktorí už majú podanú žiadosť o nájomný byt. „Žiadatelia o pridelenie bytu musia spĺňať podmienky organizácie Matra vrátane zloženia finančnej zábezpeky na jej účet. Neúspešným záujemcom zábezpeku vrátia do piatich pracovných dní. V prípade úspešného žiadateľa organizácia uzavrie nájomnú zmluvu a zábezpeku mu vrátia po uplynutí šiestich mesiacov v prípade splnených povinností nájomcu. Do konca mesiaca pridelí bytová komisia 13 jednoizbových a 13 dvojizbových bytov a o nájomcoch štyroch bytov rozhodne losovanie,“ dodala hovorkyňa mesta Martin.

Zdroj: mesto Martin, TASR

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ