Opravu cesty vo Vysokej nad Kysucou skomplikovali geologické podmienky

0
473
Zničená cesta v Semeteši.

Opravu zničenej komunikácie vo Vysokej nad Kysucou v časti Semeteš skomplikovali geologické podmienky. Odborníci v súčasnosti navrhujú vhodné technické riešenie, ktoré by vzhľadom na nepriaznivý stav podložia cesty, ako aj nevhodnú geológiu, zabezpečilo jej prevádzkyschopnosť.

„Stavebné práce na Semeteši skomplikovala spodná voda. Podložie vozovky tvorené z plastických ílov je značne podmáčané výronmi podzemných vôd a celkovo tak sťažujú rekonštrukciu samotnej cesty,“ uviedol ŽSK na sociálnej sieti.

Podľa ďalších zverejnených informácií je pre kraj v tejto chvíli prioritou zabezpečiť zjazdnosť cesty, aby bol možný aj výkon zimnej údržby.

Oprava cesty cez Semeteš bude stáť viac ako jeden milión eur. ŽSK na ňu čerpá prostriedky z operačného programu IROP, spolufinancovanie je vo výške piatich percent z celkovej sumy. Projekt počíta s rekonštrukciou úseku dlhého 4,1 kilometra a jedného mosta.

Zdroj a foto: ŽSK, TASR.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ