V Žiline budú regulovať umiestňovanie nových herní

0
373

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili úpravu pravidiel pre vznik ďalších herní na území mesta. V snahe vytvárať optimálne podmienky pre spokojný život občanov, tak využili legitímnu možnosť, ktorú im po novom dáva zákon o hazardných hrách.

Podľa aktuálneho všeobecne záväzného nariadenia mesta nesmú byť prevádzky hazardných hier umiestnené vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a ubytovne mládeže. Herňa zároveň nesmie vzniknúť vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od inej herne.

Opatrenia boli vytvorené v snahe znížiť príležitosti obyvateľov k hazardným hrám s dôrazom na osoby mladšie ako 18 rokov. „Práve táto skupina ľudí sa vo všeobecnosti považuje za najľahšie ovplyvniteľnú skupinu obyvateľstva, preto jej treba venovať zvýšenú pozornosť a ochranu,“ vysvetlil primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Nové pravidlá sa vzťahujú aj na herne, ktoré už sú umiestnené na území mesta Žilina, v prípade, ak sa rozhodnú opätovne žiadať o licenciu na prevádzkovanie. Poslanecký zbor rozhodol aj o zákaze hazardných hier počas vybraných štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja v roku 2020. Konkrétne ide o dátumy: 1. január, 6. január, 13. apríl, 1. máj, 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 15. september, 1. november, 17. november a 26. december.

Zdroj: mesto Žilina, Vladimír Miškovčík – hovorca mesta Žilina
Foto: TASR

ZANECHAŤ ODPOVEĎ