Žilinskú radnicu navštívil veľvyslanec Izraela

0
1076
Veľvyslanec Štátu Izrael J. E. Zvi Aviner Vapni s primátorom
Veľvyslanec Štátu Izrael J. E. Zvi Aviner Vapni s primátorom Igorom Chomom.

Tlačová správa

Žilina 22. 11. 2017 – Radnicu mesta Žilina v stredu 22. novembra navštívil veľvyslanec štátu Izrael v Slovenskej republike J. E. Zvi Aviner Vapni. S primátorom Igorom Chomom hovorili o rôznych možnostiach spolupráce.

Slovensko-izraelské vzťahy sú zakotvené vo viacerých dohodách a zmluvách, ako sú napríklad: Program spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu na roky 2013 – 2016 v oblasti vzdelávania, vedy, kultúry, mládeže a športu; alebo Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja.
V tomto duchu sa niesol aj rozhovor na žilinskej radnici. Záujem súkromných spoločností na Slovensku a v Izraeli je o inovácie a „high tech“ technológie, ktoré používajú najnovšie metódy výskumu. Možná je aj kooperácia so Žilinskou univerzitou.
Veľký potenciál existuje taktiež v spolupráci na projektoch „inteligentných miest“ (Smart cities), vďaka ktorým sa aj Žilina postupne stáva moderným mestom 21. storočia. Ide napríklad o modernizáciu MHD, budovanie integrovaného dopravného systému v celom regióne (IDS), požičovne bicyklov, rozvoj elektromobility, budovanie parkovacích domov, budovanie športovísk a zelene.
Na záver sa pán veľvyslanec podpísal do návštevnej knihy a prezrel si priestory Radnice mesta Žilina, v ktorých aktuálne prebieha výstava fotografií Mira Gregora darovaných mestu.


Mesto Žilina
Foto: archív

Veľvyslanec štátu Izrael J. E. Zvi Aviner Vapni v Žiline
Veľvyslanec štátu Izrael J. E. Zvi Aviner Vapni v Žiline.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ