Rozprávkový november v Žiline

0
1593
Detská rozprávková Žilina 2018.

Celoslovenská literárna súťaž Detská rozprávková Žilina je už tradične významným podujatím, ktoré vytvára priestor pre prezentáciu malých detských autorov a pre ich vzájomnú konfrontáciu s verejnosťou. V tomto roku súťaž oslavovala svoj jubilejný 10. ročník so 183 prihlásenými autormi, ktorí do súťaže zaslali svoje rozprávky plné fantázie, dobrodružstva a nápadu. Ako povedala členka poroty, pani Katarína Mikolášová: „Jednou z najčastejších tém bola téma priateľstva, ktoré deti v tomto veku kladú na prvé miesto v rebríčku hodnôt. Ďalšími námetmi boli domov a rodina, vzťah detí ku zvieratkám, ochrana prírody, prvé lásky, ale aj  problematické vzťahy detí a rodičov, nevšímavosť rodičov a pocity osamelosti“. V priebehu mesiacov október-november porota v zložení spisovateľov: Peter Cabadaj, Peter Vrlík a Katarína Mikolášová hodnotila jednotlivé súťažné práce a ocenenie udelila 13 autorom. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa konalo 22. novembra 2017 o 10:00 h v priestoroch Radnice mesta Žilina. Podujatie otvoril prvý zástupca primátora Ing. Patrik Groma, potom nasledoval krátky kultúrny program v podaní študentov Konzervatória Žilina, stručné zhodnotenie 10. ročníka súťaže od členov poroty a odovzdanie cien. V prvej kategórii – deti od 8 do 10 rokov získal prvé miesto Branislav Dominiak z Varína. V druhej kategórií – deti od 11 do 13 rokov si cenu za prvé miesto odniesol Marián Kubíček zo Senca. Cenu riaditeľky Krajského kultúrneho strediska v Žiline získala Monika Lukáčová z Bytče a Cenu primátora mesta Žilina odovzdal druhý zástupca primátora Mgr. Anton Trnovec do rúk Rebeky Račkovej z Gbelian. Po odovzdaní cien nasledoval krátky rozborový seminár a priestor na otázky a konfrontáciu súťažiacich, pedagógov a rodičov s porotou. Ako organizátorov nás nesmierne teší vysoký záujem detí o literatúru, a že svoj voľný čas využívajú plnohodnotne, na zmysluplné aktivity, z ktorých vychádzajú napr. aj rozprávkové príbehy, ktoré sú súčasťou našej súťaže. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým malým autorom prajeme veľa nápadov, zážitkov a chuti do ďalšieho písania.

Hlavným organizátorom súťaže bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Súťaž finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, Žilinský samosprávny kraj a Mesto Žilina.


Mgr. Viktória Svetkovská
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
www.krkszilina.sk

 

 

Výsledky 

I. kategória: deti od 8 do 10 rokov

  1. miesto: Branislav Dominiak, Varín

Záhady Pátrajka a Hrajka, žilinský psí škandál

  1. miesto: Adéla Vajdová, Nededza

Snilánia

  1. miesto: Ladislava Lukášová, Bánovce nad Bebravou

Ako sa pavúky skamarátili s muchami

 

Čestné uznanie:

Júlia Chytilová, Varín – Rybie priateľstvo

Stefanie May Žilinčíková, Žilina – Zlatá ruža

 

 

II. kategória: deti od 11 do 13 rokov

  1. miesto: Marián Kubíček, Senec

Elektrokráľovstvo

  1. miesto: Lucia Kalisová, Hladovka

Rozprávky z môjho dvora

  1. miesto: Daniela Beňová, Vtáčkovce

Život písmeniek

  1. miesto: Nela Turianová, Žilina-Budatín

Ako O stratilo nohy, a preto sa stále kotúľa

 

Čestné uznanie:

Natália Mrázová, Kysak – Legenda o vlčích bratoch

Vanda Pivovarníková, Bystré – Vianočné tajomstvo 

 

Cena primátora: Rebeka Račková, Gbeľany – Zapletená rozprávka

Cena riaditeľky Krajského kultúrneho strediska: Monika Lukáčová, Bytča – Hodinkár

 


Mgr. Viktória Svetkovská

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

www.krkszilina.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ