Petzvalov mapový okruh fotoklubov v Žiline

0
1451
Petzvalov mapový okruh na Budatínskom hrade
Petzvalov mapový okruh mal svoje vyhodnotenie na Budatínskom hrade.

V priestoroch Žilinského samosprávneho kraja sa v piatok 10. novembra 2017 stretli fotografi z fotoklubov z celého Slovenska. V tento deň sa tam konala vernisáž a vyhodnotenie jedinečnej súťaže – Petzvalov mapový okruh fotoklubov. Je to súťaž amatérskych fotografov združených vo fotokluboch, ktorí vytvoria kolekciu z pätnástich fotografií – mapu – a tá putuje z klubu do klubu, kde ju hodnotia členovia súťažiacich klubov. Po skončení sa body sčítajú a vyhráva fotoklub, ktorý získa najviac bodov, a tak isto sa vyhodnocujú aj fotografie. V tomto XXIII. ročníku súťažilo 15 fotoklubov a 225 fotografií od 139 autorov.

   Na prvom mieste skončil fotoklub GAMA zo Žiliny, ktorý dostal aj medailu od Slovenského zväzu fotografov, ktorú odovzdal predseda Ľubomír Schmida. Druhé miesto patrí fotoklubu (FK) HEXAGON z Nových Zámkov, tretie FK GRANUS Podbrezová, štvrté FK FÉNIX z Považskej Bystrice, piate FK Helios Komárno, na šiestom mieste skončil FK ROKOŠ pri MsKS Bánovce nad Bebravou, na siedmom Piešťanský fotoklub, na ôsmom FK AMFO Zvolen, na deviatom FK Nitra pri KOS Nitra, na desiatom Združenie košických fotografov K – 91. Fotoklub Karola Plicku z Martina skončil na jedenástom mieste, na dvanástom FK pri KC A. Sládkoviča z Detvy, na trinástom mieste sa umiestnil Banskobystrický fotoklub, na štrnástom FK OBZOR pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline a na pätnástom mieste skončil FK pri Liptovskom múzeu Ružomberok.
   Z 225 fotografií získala najvyšší počet bodov a medailu Slovenskej federácie fotografov, ktorú odovzdal jej predseda Ľubomír Lošonský, fotografia Lofoty od Borisa Kopaja z FK HEXAGON Nové Zámky, druhá najlepšia fotografia Oravská Auróra je od žilinského fotografa Miroslava Pfliegla z FK GAMA a autorom tretej najlepšej fotografie Airshow je Drahomír Grábis z FK AMFO Zvolen.
   Všetky súťažiace kluby si zo Žiliny odnášajú nielen diplomy, ale aj ceny, ktoré im venoval Žilinský samosprávny kraj, mesto Žilina, poslanec mestského zastupiteľstva v Žiline Jozef Juriš i partner podujatia ARDSYSTÉM Žilina a poslanec mestského zastupiteľstva v Žiline Branislav Delinčák. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
   Vyhodnotenie najvýznamnejšej celoslovenskej súťaže z tvorby slovenských fotoklubov pripravilo Krajské kultúrne stredisko (KrKS) v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s fotoklubom Obzor pri KrKS Žilina. Vernisáž výstavy kultúrne obohatili žiaci Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya zo Žiliny. Na záver vyhodnotenia súťaže sa riaditeľka KrKS v Žiline Soňa Řeháková poďakovala súťažiacim za účasť, zablahoželala oceneným fotografom a popriala pevnú ruku pri fotografovaní, radosť z každej fotografie a dobré svetlo.
   Výstavu najzaujímavejších fotografií z tohtoročnej súťaže Petzvalov mapový okruh fotoklubov si môže široká verejnosť pozrieť vo foyeri Úradu Žilinského samosprávneho kraja do 30. novembra 2017 každý pracovný deň od 8. do 16. hodiny. Toto podujatie sa uskutočňuje v rámci Mesiaca fotografie.
   V sobotu 11. novembra sa konal fotografický plenér Na sútoku dejín, ktorý viedol žilinský fotograf Juraj Rek. Uskutočnil sa v priestoroch Budatínskeho hradu, kde mali možnosť fotografi fotografovať skvosty tejto kultúrnej pamiatky a jej okolia.
   Petzvalov mapový okruh je dôležitou súčasťou aktivít fotoklubu. Je prínosom pre každého fotografa, ktorý má možnosť pri hodnotení konfrontovať svoju fotografiu s inými a tým zvyšuje motiváciu k vlastnej tvorivej činnosti.


Anna Lovritšová
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
www.krkszilina.sk
Foto: Viktor Pulkert, Martin Tomáška,
Milan Veliký, Rado Krivko

Vyhodnotenie
Vyhodnotenie
Na plenéri
Fotografi
Fotografi
Fotografi
Fotografi

ZANECHAŤ ODPOVEĎ