V Žiline sa pokračuje s odstraňovaním nelegálnych bilbordov

0
707
Nádherný výhľad
Po odstránení bilbordu sa naskytol nádherný výhľad.

Tlačová správa

Žilina 22. 8. 2017 – Mesto Žilina aj naďalej pokračuje v demontovaní nelegálne postavených bilbordov. Naše mestá sú nimi doslova zaplavené, čím menia estetickú tvár krajiny a mnohokrát ohrozujú aj bezpečnosť cestnej premávky.

   Práve táto skupina reklamných pútačov je najrizikovejšia, pretože pri cestách môžu odpútať vodičovu pozornosť alebo prekážajú vo výhľade do križovatky, čo môže mať fatálne následky. Z iniciatívy primátora Igora Chomu ako poslanca NR SR a exposlankyne NR SR Renáty Zmajkovičovej došlo pred časom k novele stavebného zákona, ktorou majú mestá a obce väčšie právomoci v regulovaní vonkajšej reklamy.
   Mesto Žilina spustilo odstraňovanie nelegálne postavených bilbordov na svojom území už v roku 2015 a do dnešného dňa bolo odstránených viac ako 270 kusov. Reklamné pútače sú demontované na základe súdneho príkazu. V dohľadnej dobe ich bude „odpílených“ zhruba 42 kusov. Demontované bilbordy budú odvezené do areálu Dopravného podniku mesta Žiliny, s. r. o., kde si ich môže vlastník po dobu 6 týždňov a vyplatení všetkých nákladov mestu Žilina spojených s odstránením vyzdvihnúť. V opačnom prípade budú bilbordy postúpené na likvidáciu. Všetky náklady spojené s odstránením bilbordov hradí mesto zo svojich vlastných finančných prostriedkov.
   „Je najvyšší čas zjednať nápravu s nelegálne postavenými bilbordami, ktoré priam zaplavili Slovensko. Nemám nič proti reklame, ale som toho názoru, aby umiestňovanie vonkajších reklám malo určitú kultúru a jasne stanovené pravidlá. Vyspelé krajiny si svoje územie nezapratali bilbordami, čím si chránia aj svoj estetický vzhľad. Rovnaký problém má aj Žilina, preto sa zákonnou formou snažíme odstrániť načierno postavené reklamné pútače,“ povedal primátor Choma.


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta
Foto: archív

Nelegálne stojaci bolbord.
Nelegálne stojací bilbord.
Odstraňovanie nelegálnych bilbordov.
V Žiline sa pokračuje s odstraňovaním ďalších nelegálnych bilbordov.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ