Materská škola, Cesta k vodojemu dostáva nový šat

0
1489
Prebiehajúce práce na MŠ, Cesta k vodojemu
Prebiehajúce práce na MŠ, Cesta k vodojemu.

Tlačová správa

Žilina 25. 10. 2017 – Mesto Žilina postupne rekonštruuje a opravuje všetky zariadenia základných a materských škôl, ktoré má v správe. Na rad prišla materská škola v Budatíne, ktorá bude mať kompletne zateplenú fasádu a tým získa nový šat.

   Popri zatepľovaní budovy budú vymenené všetky okenné parapety, oceľové okná v suteréne nahradia plastové. Lodžie sa zaizolujú, bude vymenený ich povrch a následne sa presklia a uzavrú plastovými stenami. Rekonštrukcia sa dotkne aj výmeny oplechovania atiky aj okapových plechov a mnoho iných drobných prác na budove.
   Vysúťažená cena je vo výške 142 335,10 eura, ktoré budú hradené z rozpočtu mesta a z rezervného fondu školy. Zhotoviteľ prebral stavbu 18. októbra 2017 a dokončená podľa zmluvy musí byť do 60 pracovných dní od jej prebratia.
   Cieľom tohto projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy, vzhľadom na to, že tento objekt materskej školy už nevyhovoval teplo‑technickému posúdeniu stavby požiadavkám normy STN 73 0540‑2,2012.


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta
Foto: archív

ZANECHAŤ ODPOVEĎ