Dúhovú lampu si odniesli do Košíc

0
1396
O dúhovú lampu z krajiny Zázračno 2017
Súťaž O dúhovú lampu z krajiny Zázračno 2017.

   „Jozef Cíger Hronský zastával a praktizoval myšlienku, že ,lepšie je zažínať svetielko ako preklínať tmu’. Lampa má to čaro, že aj z najtmavšej tmy dokáže urobiť svetlé miesto. Silou svojho svetla a tepla – spojenými silami. Podobne ako keď sa spojí sila myšlienky a slova. Zvlášť slova (na)písaného – toho, ktoré ostáva. Všetko spomenuté sa už po 25‑krát spojilo do mimoriadne potrebnej a zmysluplnej literárnej súťaže s nezabudnuteľným názvom O dúhovú lampu z krajiny Zázračno 2017“, uviedol vo svojom písomnom hodnotení porotca Igor Válek.
   Celoslovenská literárna súťaž pred dospelých a mládež od 14 rokov prebiehala v mesiacoch júl – október 2017, počas ktorých nám do Makovického domu súťažiaci zasielali svoje súťažné texty, a tie sme následne distribuovali odbornej porote. V tomto roku bola v zložení: Igor Válek – spisovateľ, básnik, publicista; Peter Cabadaj – spisovateľ, literárny historik; Marian Grupač – básnik, prozaik, publicista, riaditeľ literárneho ústavu Matice slovenskej. Hodnotili 98 prác od 31 autorov a spolu ocenili 12 autorov.
   Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo 23. októbra o 10.00 h na Radnici v Žiline. Podujatie otvoril zástupca primátora Mgr. Anton Trnovec a riaditeľka KrKS v Žiline PhDr. Soňa Řeháková, po odovzdaní cien nasledoval rozborový seminár s odbornou porotou a diskusia zameraná na literárne dianie na Slovensku. Hlavnú cenu súťaže – dúhovú lampu a finančnú odmenu vo výške 60 eur získal Pavol Fekete z Košíc za súťažnú prácu – Motáky spod lavice. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a prajeme veľa tvorivých chvíľ pri ďalšom písaní.
   Súťaž finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj. Hlavnú cenu – dúhovú lampu do súťaže venoval riaditeľ Úradu ŽSK – PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. Hlavným organizátorom podujatia bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Žilina.

Výsledky

Hlavná cena
Pavol Fekete, Košice – Motáky spod lavice

I. kategória – poézia a próza s ľubovoľnou tematikou
 
1. miesto: Matej Trnovec, Žilina – cyklus básní: Dolor, Báseň, Holubica s čiernym perím, Preč, Hymna slobody adoptovaná v duchu detskej pornografie

2. miesto: Ladislav Štiffel, Spišská Nová Ves – cyklus básní: Choď do čerta, Jar je keď, Krčma, Dážď, Ešte pred husou kožou

3. miesto: Ľuboš Pejko, Žilina – Fero Samotár

Čestné uznanie: Lýdia Šimková, Trenčín – Haiku
Čestné uznanie: Emília Molčániová, Predajná – Vždy budem s tebou
Čestné uznanie: Samuel Furmánek, Žilina – Pod vŕbou, Striptíz neznámych miest

 
 
 
II. kategória: poézia a próza pre deti a mládež
 
1. miesto: Alexander Scholz, Banská Bystrica – Môj kamarát Trolo
2. miesto: Alžbeta Bujdošová, Stropkov – Augustus a jeho víla
3. miesto: Kristína Kobolková, Klokočov pri Čadci – Vtáčie pohladenie

Čestné uznanie: Vladimír Janeček, Poprad – O šťastnej lienke
Čestné uznanie: Zuzana Brnoliaková, Bratislava – Sviečka


Mgr. Viktória Svetkovská
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
www.krkszilina.sk
Foto: archív

ZANECHAŤ ODPOVEĎ