V Makovického dome súťažili mladí moderátori

0
1558
Ocenení s porotou
Ocenení s porotou.

V stredu 18. októbra 2017 sa v Makovického dome v Žiline stretli mladí nádejní moderátori na súťaži Sárova Bystrica, ktorú usporiadalo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

   Je to celoslovenská postupová súťaž pre mladých moderátorov vo veku od 15 do 25 rokov, ktorí sa prezentujú v štyroch súťažných disciplínach – spravodajský a reklamný text, moderovanie vlastnej relácie a rozhovor so zaujímavou osobnosťou. Do regionálneho kola sa prihlásilo 16 študentov zo základných a stredných škôl žilinského regiónu. Ich výkony hodnotila odborná porota v zložení Milan Matušinský, Pavol Kubica a Ján Blahovec. Súťažné texty si pripravujú súťažiaci vopred a tak okrem atribútov, ktoré robia dobrého moderátora, ako je používanie správneho spisovného jazyka, výslovnosť, intonácia hlasu, schopnosť zaujať poslucháča, neverbálna komunikácia či celkové vystupovanie, porota hodnotila aj kreativitu a originalitu pripraveného textu.
   Víťazkou v prvej kategórii, v ktorej súťažia študenti od 15 do 18 rokov, sa stala Lívia Lukácsová, žiačka Základnej školy na Ul. mieru v Bytči. Na druhom mieste skončil Filip Pleva zo Súkromnej strednej odbornej školy Pro scholaris v Žiline a na treťom Natália Juríčková z Obchodnej akadémie sv. T. Akvinského v Žiline. Čestné uznanie porota udelila Viktórii Čudrnákovej zo Spojenej školy – športové gymnázium Rosinská v Žiline, Mariánovi Tabačikovi zo Súkromnej strednej odbornej školy Pro scholaris v Žiline a Samuelovi Ľuboslav Turekovi zo Základnej školy na Ul. mieru v Bytči. Z tejto kategórie nominovala porota do krajského kola Líviu Lukácsovú, Natáliu Juríčkovú a Mariána Tabačika. Z druhej kategórie postupuje do krajského kola Denisa Puckalová zo Spojenej školy Kráľovnej pokoja v Žiline.
   Na záver sa riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline Soňa Řeháková poďakovala súťažiacim za účasť a pedagógom za pomoc pri príprave na súťaž, porote za hodnotenie a cenné rady, ktoré poskytli mladým študentom na rozborovom seminári a postupujúcim zaželala veľa šťastia v krajskom kole.


Anna Lovritšová
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
www.krkszilina.sk
Foto: archív

Na súťaži
Na súťaži.
Víťazka v 1. kategórii
Víťazka v 1. kategórii.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ