Mesto Žilina organizovalo tradičnú jesennú brigádu

0
848
Brigáda na Priemyselnej
Brigáda na Priemyselnej ulici.

Tlačová správa

Žilina 23. 10. 2017 – V sobotu 21. októbra sa v okolí Priemyselnej ulice v Závodí konala brigáda za účelom prevencie voči výskytu diviačej zveri, ktorá bola v tejto lokalite zahliadnutá obyvateľmi. Do akcie sa zapojili poľovníci, dobrovoľne aj niektorí príslušníci 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline, zamestnanci mesta, mestskej polície a z poslaneckého zboru iba Anton Trnovec.

   Zver čoraz častejšie stráca plachosť a v dôsledku nedostatku potravy zvykne migrovať aj do blízkosti ľudských obydlí. Výskyt diviakov v lokalitách Hájik, Závodie a Nový cintorín sa v jesenných mesiacoch ukázal ako opäť aktuálny problém. Pravidelne sa preto vykonávajú rôzne opatrenia, ktoré majú zabrániť výskytu diviačej zveri. Majitelia súkromných pozemkov v spomínaných lokalitách sú vyzývaní, aby upravovali svoje pozemky od náletových drevín, krovia, trávy, konárov, a aby zver neprikrmovali.
   Keďže mesto nemá kompetencie, aby zjednalo nápravu s výskytom diviakov (všetko je v rukách Slovenského poľovníckeho zväzu a Poľovníckeho združenia HUBERTUS), zorganizovalo brigádu v okolí Priemyselnej ulice, kde spoločne všetci účastníci vyčistili pozemky od krovín, kríkov, starých stromov a konárov. Následne pracovníci spoločnosti Žilbyt, s. r. o., navštívili cintoríny v tejto lokalite, aby odstránili škody, ktoré napáchala zver pri hľadaní potravy.
   Opäť žiadame majiteľov pozemkov v dotknutých lokalitách, aby svoje pozemky upravili, čím predídu neželanej návšteve diviakov a všetkých obyvateľov, aby zver neprikrmovali. V prípade výskytu diviakov v intraviláne mesta žiadame občanov, aby okamžite kontaktovali členov Poľovníckeho združenia HUBERTUS.


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta
Foto: archív

Pachové odpudzovače nepomohli
Ani pachové odpudzovače neodplašili diviakov.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ