Češem si hlavičku…

0
1753
Češem si hlavičku

   Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva vedúcich a členov folklórnych súborov, detských folklórnych súborov, folklórnych skupín a iných folklórnych kolektívov na workshop Češem si hlavičku…, ktorý sa uskutoční 4. novembra 2017 v priestoroch Makovického domu v Žiline, Horný val 20, Žilina.
   Cieľom workshopu je priblížiť tradičné ľudové odievanie, jeho vývoj, základné formy mužského a ženského odevu so zameraním na odev v lokalitách Žilinského kraja. Dôraz bude kladený na úpravu hlavy dievčat a žien. Lektorkami prednášok budú etnologičky Eva Dudková a Viktória Svetkovská.
   Súčasťou workshopu je praktická výuka tradičných ženských a dievčenských účesov na prelome 19. a 20. st. podľa encyklopédie Tradičný odev Slovenska (ÚĽUV) a Tanečný dom s FS Stavbár, folklórnym súborom Žilinskej univerzity v Žiline (Števo Chmelický a Daniela Srnanková naučia tance do skoku z Liptovskej Tepličky a strofické tance zo Záriečia).
   Poplatok za workshop je 3 €/osoba. Účastníci vzdelávacieho workshopu majú vstup na tanečný dom zdarma (samostatný vstup na Tanečný dom 3 €/osoba).

PROGRAM
Makovického dom Žilina, Horný val 20

13:30 – 14:00 Registrácia účastníkov
14:00 – 15:15 ľudový odev – vývin, základné formy mužského a ženského odevu
Lektorka: Mgr. Viktória Svetkovská

15:30 – 17:00 ľudový odev v lokalitách Žilinského kraja so zreteľom na úpravu hlavy
Lektorka: Mgr. Eva Dudková

17:00 – 17:30 Diskusia, občerstvenie

Smer Music Bar, R. Zaymusa 72/8
presun 2 min. od Makovického domu (nefajčiarsky podnik)

18:00 – 19:30 praktická výuka tradičných ženských a dievčenských účesov vo vybraných lokalitách na prelome 19. a 20. st. podľa encyklopédie Tradičný odev Slovenska (ÚĽUV)
Vedú: členky FS Stavbár zo Žiliny

20:00 – 21:30 Tanečný dom – tanec do skoku z Liptovskej Tepličky, strofické tance zo Záriečia
Vedú: Števo Chmelický, Daniela Srnanková

21:30 Ľudová zábava z ĽH FS Stavbár

Zmena programu vyhradená.

——————————————————-

ČEŠEM SI HLAVIČKU…
4. 11. 2017, Makovického dom v Žiline
Prihláška

Meno ……………………………………………………. Priezvisko …………………………………………………..
Adresa ……………………………………………………………………………………………………….
T. č. ……………………………………………………… e-mail …………………………………………………………..
Folklórny kolektív ……………………………………………………………………………………………..

Účasť na tanečnom dome:          áno         nie

——————————————————-

Meno ……………………………………………………. Priezvisko ……………………………………………………
Adresa ……………………………………………………………………………………………………………….
T. č. ……………………………………………………… e-mail …………………………………………………………..
Folklórny kolektív …………………………………………………………………………………………………….

Účasť na tanečnom dome:          áno         nie

——————————————————-

Meno ……………………………………………………. Priezvisko ……………………………………………………
Adresa …………………………………………………………………………………………………………………
T. č. ……………………………………………………… e-mail …………………………………………………………..
Folklórny kolektív ……………………………………………………………………………………………………..

Účasť na tanečnom dome:          áno         nie

——————————————————-

  • Účastnícky poplatok celého workshopu: 3 €/osoba.
  • Účastníci prednášok (vedúci a členovia folklórnych kolektívov) majú vstup na tanečný dom zdarma, samostatný vstup pre verejnosť na tanečný dom: 3 €/osoba.
  • Počet účastníkov odborných prednášok je obmedzený na 50 ľudí.
  • Prihlášky na workshop je potrebné poslať najneskôr do 31. 10. 2017 na adresu dsrnankova@vuczilina.sk (príp. telefonicky na 0915 787 299).

Mgr. Daniela Srnanková
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
www.krkszilina.sk

Tanečný dom

ZANECHAŤ ODPOVEĎ