Včelí rok s OZ Tilia

0
1319
Deň včely v škole
O vrátenie detí do školských zariadení zatiaľ mestá evidujú záujem. Uvidíme, čo prinesie prax.

Kto žije v úli? Ako vzniká med? Prečo sú včely nenahraditeľné? Ako sa stať včelárom? Na tieto a ďalšie otázky sa v tomto roku snažia dať záujemcom odpoveď členovia Občianskeho združenia Tilia a včelári zo ZO Slovenského zväzu včelárov v Rajci. Spolu sme pripravili niekoľko akcií – ekovýchovné aktivity striedali včelárske kurzy spojené s praktickými ukážkami.

   Začiatkom mája sa v Rajci konali Dni včely. Pre žiakov základných škôl sme pripravili program s prednáškami a praktickými ukážkami. Včelári deťom trpezlivo vysvetľovali, čo obnáša práca včelára a včielok. Po prednáške s premietaním o živote včiel nasledovala praktická časť. Deti si vyskúšali včelársky klobúk, prezreli si úle. Včelári im porozprávali, ako prebieha chov včiel a čo sa nachádza v úľoch. Deti si vyskúšali odstrediť med z plástu v medomete. Rušno bolo aj pri ochutnávke peľu a medu – deti porovnávali chuť a farbu lipového, agátového, medovicového či kvetového medu. Videli tiež ďalšie včelie produkty – propolis a vosk. Celá škola rozvoniavala vďaka dielničke s včelím voskom – z roztaveného vosku sme s deťmi odlievali sviečky a ozdoby.
   Výsledkom popularizácie včelárstva je aj vznikajúci včelársky krúžok. Deťom sa venuje pán Ladislav Balvan. Okrem návštev včelnice vo Fačkove sa už budúci včelári zúčastnili na včelárskej výstave. O včelárstvo však majú záujem aj dospelí. Pre nich bol určený program poslednej septembrovej soboty – kurz základov včelárstva v Rajci. Dopoludňajšiu teoretickú časť vystriedalo popoludnie na včelnici vo Fačkove. Príjemné počasie umožnilo účastníkom stráviť popoludnie pri úľoch, učiť sa a debatovať o včelárskej práci. Samozrejme, kurz bol len prvým nahliadnutím do včelárstva. Stať sa dobrým včelárom chce oveľa viac – času, vzdelávania, skúseností, financií. Dobrý včelár sa učí aj svojimi neúspechmi, včielky dokážu často prekvapiť.
   Veríme, že aj vďaka týmto aktivitám pribudnú do Rajeckej doliny včelári, ale najmä, rozšíria sa rady tých, ktorí sa zaujímajú o život a význam hmyzu v prírode. Pretože pre včely a iné opeľovače nie je hrozbou nedostatok včelárov, ale najmä masívna chemizácia v poľnohospodárstve. Na Slovensku je stále legálne používanie takých pesticídov, u ktorých je preukázané, že výrazne poškodzujú včely a iný hmyz. Negatívny vplyv na včely má zhoršujúce sa životné prostredie a rozsiahle zmeny v krajine. Zmizli mokrade, remízky a polia sú akoby mŕtve, pri domoch máme sterilné trávniky bez kvetov. Každý z nás má možnosť aspoň trochu pomôcť včelám a iným hmyzím opeľovačom. Pri výsadbe stromov a plodín uprednostnime tie, ktoré sú medonosné. Dobré je vybrať druhy a odrody typické pre náš región. Môžeme obmedziť používanie pesticídov a iných chemikálií v svojej záhrade. Užitočné je nechať v záhrade časť trávy bez kosenia až do zakvitnutia rastlín. Opeľovače radi využijú domček pre hmyz, tzv. „hmyzí hotel“.
   Včely a včelárstvo sú len jednou z tém, ktorým sa v OZ Tilia venujeme. Už vyše 10 rokov sa snažíme malými krokmi zlepšiť prostredie okolo nás. Medzi naše aktivity patrí ekovýchova, turistický krúžok, vzdelávacie programy, výsadba stromoradí, monitoring a ochrana živočíchov, tradičné ovocinárstvo. Prácu robíme ako dobrovoľníci, zapájame rodiny, mládež, miestnu komunitu, školy. Viac informácií o našej činnosti je na stránke www.lipy.sk. Uvítame každého nového dobrovoľníka, nápad či inú podporu našich aktivít.


Eva Stanková, foto: archív OZ Tilia

Článok bol publikovaný v Žilinskom Kuriéri č. 10 - 11/2017.

Kontrola plástu so včelami
Včelár L. Balvan počas kurzu kontroluje plást so včelami.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ