Svetoznáme diela nás očarili

0
1544
Výlet
Aj keď počasie nevyšlo, výlet bol duchovne prínosný.

   Možnosť vidieť zblízka najvýznamnejšie dielo Majstra Pavla z Levoče, vidieť kde žil a tvoril, navštíviť Chrám sv. Jakuba v Levoči a navštíviť Baziliku navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore, bola lákavou ponukou pre našich členov. Veď Levoča je zapísaná do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Naše očakávanie sa naplnilo pri vstupe do Baziliky sv. Jakuba pri pohľade na hlavný oltár, veľdielo plné harmónie a krásy od Majstra Pavla. Tento rok si pripomíname už 500 rokov jeho existencie. Oltár vysoký 18,62 m a široký 6,21 m je najvyšším stredovekým oltárom vôbec. V kostole sa nachádza viacero oltárov a vzácnych malieb. Pri oltári Narodenia Pána sme spoznali známu tvár sochy Madony, ktorá bola použitá ako predloha na 100‑korunovú bankovku (100 Sk). Zaujímavosťou je, že Majster Pavol z Levoče bol súčasníkom Michelangela. Niektorí odborníci dokonca hovoria, že umelecká kvalita ich diel je porovnateľná. Po prehliadke kostola nás pán sprievodca Michal Macháč previedol levočským historickým námestím. Nasledovalo osobné voľno, ktoré sme využili na občerstvenie a zohriatie. Autobusom sme sa presunuli na Mariánsku horu do Baziliky Navštívenia Panny Márie, ktorá patrí k najvýznamnejším pútnickým miestam na Slovensku. Posedieť si vo chvíľke ticha, poďakovať, porozmýšľať, oddýchnuť.
   Sychravé jesenné počasie nebolo práve v ten deň ideálne, ale všetko to, čo sme mali možnosť vidieť a duchovne precítiť, vynahradilo nepriazeň počasia. Pôvodne sme mali v pláne navštíviť ešte ďalšiu pamiatku UNESCO Spišský hrad, ale pre zlé počasie boli vstupy zrušené. Na budúci rok jeho návštevu zaradíme do programu našich kultúrno-poznávacích zájazdov.


Alžbeta Vítová,
predsedníčka ZO JDS Žilina
Foto: archív

Článok bol publikovaný v Žilinskom Kuriéri č. 10 - 11/2017.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ