Povinné čipovanie psov je témou novely zákona

0
2342
Pes - strážca
Pes - strážca

Od 1. 1. 2018 má vstúpiť do platnosti novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorej predkladateľom je SNS reprezentovaná ministerkou pôdohospodárstva p. Gabrielou Matečnou. Vzhľadom na to, že ide o návrh vládnucej strany, je pravdepodobné, že bude platiť.

Čo je tam pre nás dôležité?
   Prvá vec je návrat k povinnosti čipovania. Táto povinnosť bola zrušená v roku 2013 poslancami NR SR na návrh pána poslanca Záhumenského a kol. (SMER). Po štyroch rokoch sa čipovanie bude týkať iba psov od dosiahnutého veku 12 týždňov. Ak bude chcieť majiteľ predať alebo darovať mladšieho psa, bude ho musieť začipovať. Psy, ktoré sú už začipované a zaregistrované v centrálnom registri, sa už nebudú musieť prečipovať.
   Z praktického hľadiska každý majiteľ psa bude musieť tento úkon zabezpečiť u svojho veterinárneho lekára. A ten musí do 24 hodín zaregistrovať čip, psa a majiteľa do Centrálneho registra a majiteľ musí vydať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Povinnosť majiteľa je aj nahlásiť každú zmenu majiteľa veterinárnej správe. V návrhu je uvedený aj termín, dokedy je to majiteľ povinný spraviť, a to rok 2020. Pokuta v prípade nesplnenia povinnosti je 800 eur, pre právnické osoby až 3500 eur.
   Ja osobne som zástanca čipovania a registrácie psov. Prečo? V prípade straty vieme po prečítaní čipu nájsť majiteľa, čím sa vyrieši problém túlavých psov. Ak sa náhodou stane, že pes niekoho napadne, vieme zistiť, či je očkovaný a majiteľ musí niesť zodpovednosť za svojho psa.
   Z technického hľadiska je čipovanie pre majiteľa jednoduché. Nemusí sa obávať infekcií, cudzích telies putujúcich po tele psa ani šírenia rôznych žiarení. Všetky čipy sú pred uvedením na trh kontrolované a zdravotne neškodné. Nesmú vyvolávať žiadne ochorenia ani reakcie. Existujú rôzne veľkosti čipov pre malé aj veľké psy. Čip sa umiestňuje do podkožia v oblasti krku vľavo, zavádza sa ihlou a pes nemusí byť pri tom v anestézii. Po tomto úkone veterinárny lekár overí funkčnosť čipu a zaregistruje psa a majiteľa do centrálneho registra. Do tohto registra môže zapisovať údaje iba poverený veterinárny lekár, ktorý za zápis a registráciu zodpovedá. Pri každom následnom ošetrení musí byť pes identifikovaný overením čipu a pri vakcinácii sa o nej vykoná zápis do centrálneho registra.
   Druhá vec je nová definícia psa v Občianskom zákonníku. Pes už nebude vec, ale živý tvor a cítiaca bytosť. Čo to v praxi znamená? Znamená to, že majiteľ psa bude zodpovedný za život svojho psa, bude sa musieť k nemu správať ako k bytosti, ktorá má svoje potreby a city. V prípade týrania alebo ohrozenia života psa bude môcť vstúpiť na pozemok veterinárny inšpektor bez asistencie polície. Život psa bude postavený nad hmotný a nehmotný majetok v prípade, ak bude jeho život v ohrození. Ak bude mať majiteľ vedomosť, že jeho pes má ochorenie, ktoré môže geneticky prenášať na potomstvo a bude ho rozmnožovať, porušuje zákon a následne bude stíhaný.
   Tretia vec sa týka atrakcií, ako sú napr. cirkusy a predstavenia, v ktorých sa predvádza drezúra zvierat. Pripravovaná novela zákona zakazuje vystupovanie slonov, levov a tigrov, no presný zoznam zatiaľ nie je stanovený.
Ako som na začiatku uviedol, novela nie je právoplatná, ešte o nej nehlasovali v parlamente NR SR. V priebehu pár mesiacov bude predložená poslancom, a tí rozhodnú, v akom znení bude novela prijatá.


MVDr. Juraj Paluš, veterinár
Foto: -MIV-

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokBravó, Rosina!
Ďalší článokÚrazy hlavy

ZANECHAŤ ODPOVEĎ