Dôchodcovia spievali a plakali

0
1762
Október - mesiac úcty k starším
Časť z takmer 300 dôchodcov na stretnutí Október - mesiac úcty k starším. Spievajú so slzami v očiach Kysuca, Kysuca...

   Vo štvrtok 5. októbra t. r. sa v Žiline zrodil pravdepodobne celoslovenský, ba možno aj celosvetový rekord. Terchovskí muzikanti – Ťažká muzika a ženská spevácka skupina Trio z chotára – hrali dôchodcom v aule mestského úradu na ich slávnostnej schôdzi a hrali tak dobre a od srdca, že rozospievali takmer 300 penzistov. Muži aj ženy, ktorým čas postriebril hlavy, spievali Kysucu, Kysucu, Keď som išiel na Oravu na viku a ďalšie hity a z očí sa im rinuli slzy. Toľko pozitívnej energie, koľko sa nazhromaždilo v tejto chvíli v aule, snáď ani úrad ešte nezažil. Stálo to za to, voňala človečina, vynárali sa spomienky na hodnoty, ako je láska, súcit, úcta, pomoc, na mladosť, na tých, ktorí už medzi nami nie sú. Srdcia všetkých sa otvorili dokorán a v súzvuku ľudskosti, viery a nádeje pripomenuli mladým i starým, že ľuďmi sme od narodenia až po hrob. A každý človek je hoden úcty, lásky a pozornosti nielen najbližších, ale všetkých. Najmä starší ľudia potrebujú viac citu, súcitu a lásky.
   S dôchodcami si zaspievali a prihovorili sa im postupne župan Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, viceprimátori Žiliny Patrik Groma a Anton Trnovec, ako aj poslanec Branislav Delinčák, ktorý penzistom najskôr tlmočil pozdrav svojho 96‑ročného deda, chýrneho kaderníka Zoltána Rafu, ktorý česal aj mnohé dámy v sále. Potom povedal: „Vážim si vašu generáciu, vám vďačíme my všetci, starí aj mladí za to, že žijeme v mieri a relatívnom dostatku. Vďaka vám, vašej poctivej robote máme školy, cesty, mosty, škôlky a jasle. Zadarmo ste v akciách „Z“ budovali naše krásne Slovensko, vďaka vaším mozoľom máme fabriky, ktoré dávajú živobytie státisícom ľudí, vďaka vám je Slovensko dobré miesto na život. Zo zaostalej a vojnou zničenej krajiny ste, aj za cenu osobných obetí, vybudovali prosperujúci štát. Osobne ma trápi, že štát, pre ktorý ste obetavo pracovali, vám na staré kolená mnohým nedáva slušný dôchodok, ale almužnu, ktorá len tak‑tak vystačí na obživu, ale často už nie na lieky a na zaplatenie napríklad pobytu v domove sociálnych služieb. Chápem vašu trpkosť aj pocit oprávnenej krivdy. A urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som vám pomohol.“
   Predsedníčka ZO Jednoty dôchodcov Slovenska Žilina Alžbeta Vítová poďakovala Braňovi Delinčákovi za príjemné prekvapenie v podobe Ťažkej muziky i tria terchovských speváčok z chotára, ktorých došikoval, aby penzistom zahrali, ako aj za to, že dáva priestor v Žilinskom Kuriéri organizáciám Živene, Rade seniorov mesta Žilina a že sa zaujíma o starších ľudí a pomáha im.

-MIV-
Foto: Milan Kosec, Marián Závacký

Článok bol publikovaný v Žilinskom Kuriéri č. 10 - 11/2017.

Eva Beráková
Eva Beráková, predsedníčka JDS okresu Žilina

Branislav Delinčák
Branislav Delinčák, poslanec MsZ Žilina

Alžbeta Vítová
Alžbeta Vítová, predsedníčka ZO JDS Žilina

Patrik Groma
Patrik Groma, 1. viceprimátor mesta Žilina

ZANECHAŤ ODPOVEĎ