Zástupcovia Európskej komisie pre oblasť národnostných menšín navštívili Žilinu

0
971
Primátor Igor Choma viedol rokovanie
Primátor Choma viedol rokovanie so zástupcami Európskej komisie.

Tlačová správa

Žilina 29. 9. 2017 – V stredu 27. septembra sa na pôde Mestského úradu v Žiline konalo stretnutie primátora Igora Chomu s predstaviteľmi Európskej komisie pre oblasť nediskriminácie a koordinácie politík ohľadne integrácie Rómov. Počas rokovania prítomní diskutovali o viacerých problémoch, ktoré sa týkajú práve rómskej komunity a snažili sa nájsť vhodné riešenia, ako túto situáciu zmeniť.

   Rokovanie iniciovali samotní predstavitelia Európskej komisie, aby zistili, aký pokrok Slovenská republika učinila od doručenia formálnej výzvy Európskej komisie vo veci diskriminácie rómskych detí v oblasti vzdelávania. Okrem predstaviteľov Generálneho riaditeľstva Spravodlivosť (jeho činnosť spadá pod Európsku komisiu) sa rokovania zúčastnili zástupcovia Agentúry EÚ pre základné ľudské práva, zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, primátor Igor Choma, vedúca odboru školstva Viera Popluhárová, vedúca odboru sociálneho a bytového Slavomíra Brezovská i ďalší hostia.
   Mesto Žilina prezentovalo riešenie, akým sa podarilo desegregovať deti z Elokovaného pracoviska na Hollého ulici (súčasť ZŠ, Do Stošky 8). Zástupcovia spomínaných inštitúcií vítajú konanie mesta a schvaľujú spôsob, akým boli rómske deti integrované do bežného výchovno-vzdelávacieho procesu. Zároveň si však proces integrácie vyžaduje celý rad ďalších opatrení, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnosť tohto kroku. Vedenie mesta preto bude aj naďalej situáciu podrobne sledovať a bude sa aktívne zapájať do projektov i výziev, ktoré môžu celý proces uľahčiť a zefektívniť.
   Účastníci rokovania rozoberali aj problematiku bývania rómskej komunity na Bratislavskej ulici. Do budúcna vedenie mesta hľadá optimálne riešenia, ako postupne začleniť obyvateľov z Bratislavskej ulice medzi majoritnú časť obyvateľstva, čo je však dlhodobý a náročný proces, ktorý bez podpory vládnych inštitúcií, ako je napr. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity alebo inštitúcie Európskej únie, nebude možné efektívne zrealizovať.
   „Verím, že práve zástupcovia inštitúcií, ktoré sa zaoberajú problematikou menšín, budú nápomocné pri integračných procesoch rómskej komunity a všetky plánované procesy budú úspešne zavedené do praxe tak, aby priniesli želaný výsledok,“ uviedol Igor Choma.


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta
Foto: archív

ZANECHAŤ ODPOVEĎ