Dobrí ľudia vyčistili Čížov jarok

0
1920
Čistenie Čížovho jarku
V popredí zľava Dominik Hriník, Patrik Groma, Lukáš Martaus, v pozadí členovia oddielu Slovenskí branci.

   Tiež vám tento potôčik nič nehovorí? Už by sa naň takmer zabudlo, nebyť aktivity Patrika Gromu, ktorý tento vodný tok čistí spolu s dobrovoľníkmi už štvrtý rok. Prvá doteraz známa písomná zmienka o ňom je v Ruttkayovej mape z roku 1747. Počas výstavby v okolí lesoparku bol zatrubnený a zostalo z neho posledných 400 metrov otvoreného toku.
   Archivár Peter Štanský spresňuje: „Vo vlastivednom zborníku Štefana Janča z roku 1968 je uvedené, že z troch krížov pri ceste vedúcej na Vrútky niže celulózky zostali len dva drevené kríže a medzi nimi je asi 50‑ až 60‑ročná lipa. Od nemocnice ku krížom preteká malý potôčik, pri lipe sa točí a tečie popri ceste do mesta. Jedni ho volajú Čížov jarok. Vraj tečie z lesa Chraste, kde bývalo hojne čížikov, druhí ho volajú podľa biblického mena Jordán. Legenda hovorí, že pri troch krížoch, ktoré sú na Ruttkayovej mape aj vykreslené, sa zastavovalo, keď viedli na smrť odsúdeného na Šibenice.“
   K čisteniu takmer zabudnutého potoka sa vyjadrili aj aktivisti Patrik Martaus a Karol Haas. Patrik Martaus: „Čistenie a zdutie hladiny jarku má udržať pôvodný biotop v mestskej časti Lesoparku Chrasť. Nešlo len o samotné odstránenie odpadu z lokality, ale aj o vytvorenie vhodných podmienok na navrátenie života pôvodných druhov rastlín a živočíchov.“ Karol Haas: „Tento historický prameň si zaslúži, aby sa opäť obnovil a vrátil k životu. Za pomerne krátku dobu sme urobili veľa práce a spoločne sme sa pričinili o ďalšiu pozitívnu zmenu v našom meste. Teší ma, že sa pravidelne stretáva stále väčšia partia skvelých ľudí, ktorým záleží na životnom prostredí.“

-MK-
Foto: Patrik Martaus, výrez mapy: archív

Článok bol publikovaný v Žilinskom Kuriéri č. 10 - 11/2017.

Ruttkayova mapa z r. 1747
Čížov jarok na Ruttkayovej mape z roku 1747.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ