Zrekonštruované priestory Žilinskej MiniZOO boli slávnostne otvorené

0
1221
Slávnostné otvorenie rekonštrovanej miniZOO.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnili (zľava) Anton Trnovec, Mariana Bohačiaková, Radoslav Závodský, Igor Choma, Patrik Groma.

Tlačová správa

Žilina 4. 10. 2017 – V Žilinskej MiniZOO, ktorá je v správe mestského Centra voľného času, Kuzmányho 105 na sídlisku Vlčince, prebehla počas letných mesiacov rozsiahla rekonštrukcia interiéru a revitalizácia vonkajších priestorov. Tá priniesla zvieratám väčší komfort a pohodlie. Zrekonštruované a vynovené priestory dnes slávnostne otvorili primátor Igor Choma spolu so zástupcami Patrikom Gromom a Antonom Trnovcom, riaditeľkou CVČ Marianou Bohačiakovou a vychovávateľom Radoslavom Závodským pôsobiacim v MiniZOO.

   V rámci rekonštrukčných prác boli obnovené a zároveň aj odkanalizované všetky klietky a terária pre zvieratá, opravili sa všetky podlahy, odstránila sa zlá vzduchotechnika, vymenilo sa osvetlenie, zakúpili sa nové klietky, teráriá a upravil sa celkový interiér objektov. Z priestorov sa vyviezlo 20 kontajnerov odpadu. Rovnako sa pristúpilo aj k revitalizácii vonkajších priestorov, kde sa v letných mesiacoch zdržiava napríklad dikobraz, opice alebo suchozemské korytnačky. Okrem toho sa vyasfaltoval vstup do areálu, upravilo sa vonkajšie detské ihrisko a zrevitalizovali sa trávnaté porasty v celom areáli. Vykonanými prácami získajú zvieratá väčší komfort pre svoj život, čo určite ocenia mnohé deti, ktoré ich chov majú ako svoj koníček a navštevujú MiniZOO v rámci záujmového krúžku.
   História Žilinskej MiniZOO siaha ďaleko do minulosti. Začínala pod názvom „Stanica mladých prírodovedcov“ s krúžkami akvaristiky a teraristiky. Nadšenie detí bolo obrovské, a tak sa chov postupne rozširoval o nové druhy zvierat. Pribudli vtáky, plazy a obojživelníky, ako aj malé cicavce a hlodavce. Neskôr MiniZOO dlhé roky fungovala v priestoroch Rosenfeldovho paláca. V roku 2012 sa však CVČ presťahovalo do nových priestorov na Kuzmányho ulicu a MiniZOO do elokovaného pracoviska na Vlčinciach. Deti a mládež, ktoré MiniZOO navštevujú v rámci krúžkov, získavajú vedomosti a zručnosti, návyky a predovšetkým vzťah k živej prírode. Počas celého školského roka sa v priestoroch MiniZOO organizujú aj rôzne zaujímavé podujatia či prednášky.
   Raritou v MiniZOO sú opice, ktoré sa voľne pohybujú po stromoch v areáli, neutečú a dajú sa na slovo privolať chovateľom. V súčasnosti tu okrem nich chovajú dikobraza, nutrie, nosáľa červeného, skunky, fretky, africké prasiatka, exotické sliepočky, plazy, vtáky a iné druhy zvierat. K slávnostnému otvoreniu pribudli aj nové zvieratá, a to lemur a lama.
   „Mesto Žilina sa snaží aj takýmto spôsobom podporovať záujmové aktivity detí a prispieva k efektívnemu využitiu ich voľného času. Veľmi ma teší, aký kus práce sa tu za taký krátky čas podarilo odviesť a chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí na tom majú zásluhu,“ dodal na záver Igor Choma.
   Bližšie informácie nájdete na http://www.minizoozilina.sk/.


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta
Foto: archív

Žilinská MiniZOO
Zrekonštruovaný interiér v Žilinskej MiniZOO.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ