Mesto odmieta nepravdivé tvrdenia

0
786

Vážení občania,

mesto Žilina odmieta nepravdivé tvrdenia, ktoré adresoval primátorovi Igorovi Chomovi a ďalším členom mestského zastupiteľstva pán poslanec Peter Fiabáne v čísle 40. Žilinského večerníka z utorka 3. októbra 2017. Z uvedeného dôvodu mesto reaguje na niektoré medializované témy.

1. K neprítomnosti poslanca Petra Fiabáneho na ostatnom rokovaní MZ
Poslanci mestského zastupiteľstva vždy na začiatku roka schvaľujú harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva, v ktorom sú uvedené všetky dátumy zasadnutí. Poslanci teda mesiace vopred vedia, kedy sa budú konať jednotlivé zasadnutia a podľa toho by si mali plánovať aj svoje ďalšie aktivity. Je škoda, že uvedený poslanec si nenašiel čas na to, aby namiesto dovolenky prišiel na mestské zastupiteľstvo, kde sa mohol zapojiť do konštruktívnej debaty.

2. Nejde o likvidáciu živobytia poslanca, ale o rovnaké podmienky pre všetkých
Vedenie mesta taktiež odmieta tvrdenie, že „likviduje živobytie poslanca.“ Nie je možné, aby sa za každých (aj nevýhodných) podmienok mesto snažilo udržať vzniknuté pomery na plavárni len preto, že si tam poslanec urobil „živobytie“. Z dlhodobého hľadiska je tento model nevýhodný a zároveň nekorektný voči ďalším záujemcom, ktorí by chceli získať priestor pre vlastné aktivity na plavárni. Spravodlivé rozdelenie časov, plaveckých dráh, jasné pravidlá a podmienky pre všetky organizácie by boli určite efektívnejšie ako súčasné pomery, na ktoré najviac dopláca práve verejnosť a mládež.

3. Úprava poplatkov z dôvodu hospodárneho nakladania s majetkom mesta
K úprave poplatkov za nájom došlo na základe výsledkov kontroly, ktoré potvrdili nehospodárne nakladanie s majetkom mesta na mestskej krytej plavárni. Konateľ by mal pri uzatváraní nájomných zmlúv postupovať rovnako vo všetkých prípadoch bez ohľadu na to, či je niekto poslancom MZ alebo podobne. Rovnako by sa vo výške nájmu mali odzrkadliť všetky náklady za služby podľa aktuálnych taríf a nárastu cien za energie, teplo a vodu, vzhľadom na to, že stanovené ceny sa už niekoľko rokov neupravovali a v súčasnosti nezohľadňujú aktuálne nájomné ceny za spomínané energie a ďalšie poplatky, ktoré v ostatných rokoch zaznamenali nárast.

4. Jasné pravidlá a podmienky poskytovania zliav za prenájom plaveckých dráh
Zľavy poskytnuté za prenájom plaveckých dráh sa pohybovali až do výšky 50 %, čo sa javí ako nehospodárne, keďže obchodné spoločnosti, športové kluby alebo akékoľvek subjekty, ktoré chcú využívať krytú plaváreň, majú možnosť požiadať a aj žiadajú o dotácie na podporu svojej činnosti vedenie mesta. Je potrebné stanoviť jasné pravidlá a podmienky poskytovania zliav za prenájom plaveckých dráh a zvážiť poskytovanie zliav z ceny prenájmu za plavecké dráhy, prípadne ich výšku v súvislosti s vyvíjajúcim sa výsledkom hospodárenia v danom roku za účelom dosiahnutia zisku.

5. Kontrola zistila, že podmienky na plavárni nie sú pre všetkých jednotné
Správa o výsledku kontroly na mestskej krytej plavárni predložená na poslednom mestskom zastupiteľstve nepojednávala konkrétne len o podnikateľskej činnosti poslanca Fiabáneho, ale zohľadňovala všetky nájomné zmluvy uzatvorené so subjektami, ktoré si prenajímajú priestory mestskej krytej plavárne, pričom sa zistilo, že podmienky nie sú pre všetkých jednotné.

6. Výpočet nájomného zohľadňuje aktuálne náklady plavárne
Ako bolo spomenuté vyššie, nájomné ceny sa už niekoľko rokov neupravovali a preto v súčasnosti nezohľadňujú aktuálne ceny za energie a ďalšie poplatky, čo by malo byť jasné každému občanovi z bežného života.

7. Plavecký klub Nereus predsa nepracuje pre deti a mládež nezištne
Vedenie mesta nespochybňuje a ani nechce spochybňovať úspechy plaveckého klubu Nereus, ktorý dlhoročne robí dobré meno Žiline doma i vo svete. Avšak nie je celkom v poriadku, ak sa niekto oháňa tvrdeniami, že všetko, čo robí, robí pre deti a mládež nezištne, pritom však na týchto aktivitách vykonáva zárobkovú činnosť a vykazuje zisk.

8. Nejde o diskreditáciu poslanca Petra Fiabáneho
Primátor Igor Choma zároveň odmieta tvrdenia niektorých poslancov, že ide o diskreditáciu poslanca Petra Fiabáneho. Správa o výsledku kontroly, ktorá bola vykonaná na mestskej krytej plavárni sa vzťahuje na rok 2016, pričom výsledky boli mestskému zastupiteľstvu predložené po jej komplexnom spracovaní až teraz. Z toho vyplýva, že je to bežný potup a je potrebný istý čas na spracovanie a vyhodnotenie výsledkov kontroly. Nejde o žiadnu predvolebnú aktivitu ani o politický súboj, keďže primátor už v minulosti vyhlásil, že sa v nadchádzajúcich voľbách o post primátora nebude opätovne uchádzať. Samozrejme, každý občan by mal byť zvedavý na predstavenie konkrétnych koncepcií jednotlivých kandidátov na primátora, ktorí sa budú snažiť o priazeň voličov a nepochybne budú ponúkať nové nápady „ako sa dajú robiť veci lepšie“ – rovnako tak majú možnosť meniť veci k lepšiemu aj súčasní mestskí poslanci – len to by si na to museli vedieť nájsť čas.

S úctou

PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta

ZANECHAŤ ODPOVEĎ