Mesto Žilina začína s posezónnou úpravou zelene

0
1030
Úprava zelene
Mesto Žilina začína s posezónnou úpravou zelene.

Tlačová správa

Žilina 28. 9. 2017 – Vzhľadom na končiace sa vegetačné obdobie drevín vykoná mesto Žilina jesennú údržbu zelene. Orezaním i výrubom poškodených častí stromov a vysadením nových rastlín sa zrevitalizuje zeleň v jednotlivých častiach mesta tak, aby na jar a počas leta mohla opäť vyniknúť jej krása. S ošetrovaním rastlín sa začne v priebehu októbra, kedy začína mimovegetačné obdobie a sú povolené radikálnejšie zásahy do zelene.

   Obnovou si prejdú dreviny na Ulici Antona Bernoláka („Bulvár“), kde bude odstránených 48 jaseňov. Tieto dreviny približne v rovnakom počte nahradí nová výsadba stromov druhu sakura, čím druhovo nadviaže na predošlú výsadbu v tejto lokalite. Vznikne tak alej okrasných čerešní, ktorá bude lemovať celý priestor „Bulváru“ smerom od Auparku až po knižnicu.
   Poškodené dreviny budú nahradené novými aj na Predmestskej ulici, kde budú taktiež vysadené okrasné čerešne. Podmienky v tejto lokalite neposkytujú dostatočný priestor pre plnohodnotný rast všetkých druhov rastlín a dochádza k prehustenej výsadbe. Práve preto dôjde k preriedeniu pôvodnej výsadby, ktorú nahradí nová. 21 kusov okrasných čerešní nahradí brezy, jarabinu, smreky a staré sakury, ktoré sú v zlej kondícii.
   Starostlivosť o mestskú zeleň bude prebiehať počas celej jesene. Vykonajú sa ozdravné rezy, aby sa predchádzalo vznikom úrazov a kolízií v dôsledku pádu poškodených častí drevín. V závislosti od počasia sa uskutoční i nová výsadba stromov, najneskôr však do konca mimovegetačného obdobia. Mesto Žilina sa aj takýmto krokom snaží dostať čo najviac zelene do mesta, keďže práve zeleň predstavuje najväčšiu zásobáreň kyslíka.


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta
Foto: archív

ZANECHAŤ ODPOVEĎ