Mesto Žilina začalo s ďalšou etapou rekonštrukcie chodníkov

0
487
Rekonštrukcia chodníkov
Rekonštrukciou aktuálne prechádzajú vybrané chodníky v lokalite Bôrik.

Tlačová správa

Žilina 27. 9. 2017 – S rekonštrukciou peších komunikácií v Žiline sa pokračuje aj počas jesene. Mesto Žilina pravidelne vykonáva údržbu a opravy chodníkov, aby bol zabezpečený bezproblémový presun po týchto komunikáciách a predišlo sa vzniku kolíznych situácií.

   Rekonštrukciou aktuálne prechádzajú vybrané chodníky v lokalite Bôrik. S opravami sa začalo 6. septembra 2017, pričom má zhotoviteľ 60‑dňovú lehotu na vykonanie opráv. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú sumu 135 000 € bez DPH. Rekonštrukčné práce vykonáva spoločnosť Strabag, s. r. o. Následne sa bude v rekonštrukcii peších trás pokračovať v ďalších mestských častiach a o začiatku opráv budeme širokú verejnosť včas informovať.
   Zároveň prosíme občanov o strpenie a rešpektovanie dočasných dopravných obmedzení, ktoré sa môžu vyskytnúť v spojitosti so stavebnými prácami. Výsledkom vzájomného rešpektovania vzniknutej situácie bude nový povrch chodníkov pre obyvateľov, ktorí sa budú môcť bez obáv o svoje pohodlie a zdravie presúvať po meste.


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta
Foto: archív

ZANECHAŤ ODPOVEĎ