Predstavitelia bavorskej samosprávy sa zaujímali o fungovanie Žiliny

0
895
Delegácia z Bavorska v Žiline
S delegáciou z Bavorska rokoval na radnici primátor Choma.

Tlačová správa

Žilina 26. 9. 2017 – V pondelok 25. septembra sa na Radnici mesta Žilina konalo prijatie bavorskej delegácie. Predstaviteľov samosprávy a štátnej správy z Bavorska privítal primátor Igor Choma. Delegácia sa počas 25. – 28. septembra zúčastní seminára s názvom „Príklady fungovania verejnej správy v Slovenskej republike“, ktorý sa uskutoční v rámci celého Žilinského kraja.

   Vzájomná spolupráca Bavorského štátneho ministerstva vnútra a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v oblasti verejnej správy funguje už 22 rokov. Prvý seminár na území Slovenska sa podarilo zorganizovať v roku 2015, avšak až tento rok zavíta aj do Žilinského kraja.
   Účastníci seminára sa prostredníctvom prednášok a následne aj v praxi oboznámia s viacerými témami týkajúcimi sa verejnej správy, ako napr.: štruktúra, systém a organizácia verejnej správy na Slovensku, územná samospráva na Slovensku – fungovanie obcí a miest, zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt, projekty zamerané na čerpanie prostriedkov z fondov, podpora podnikania a zamestnanosti v regióne či modernizácia a rozvoj cestovného ruchu. Cieľom celého podujatia je získať nové poznatky v oblasti fungovania samospráv v oboch krajinách a úspešne zaviesť získané informácie do praxe.
   Seminár sa bude s jednotlivými témami presúvať po celom Žilinskom kraji, kde si účastníci budú môcť jednotlivé teoretické poznatky overiť priamo v praxi. Počas konania seminára navštívia okrem Žiliny aj Starú a Novú Bystricu, Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín, Terchovú i Zázrivú.
   „Verím, že tento seminár prinesie množstvo podnetných návrhov, ktoré budeme môcť implementovať aj v našej samospráve tak, aby sme mohli v čo najkratšej dobe konkurovať vyspelým zahraničným krajinám. Potešilo by ma, ak by sa bavorskí hostia od nás aj niečomu priučili a inšpirovali,“ dodal Igor Choma.


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta
Foto: archív

ZANECHAŤ ODPOVEĎ