Zástranie je ďalšou mestskou časťou s vlastným erbom a symbolmi

0
2380
Erb Zástranie
Zástranie je ďalšou mestskou časťou s vlastným erbom a symbolmi.

Tlačová správa

Žilina 25. 9. 2017 – Zástranie ako jedna z 20 mestských častí Žiliny má už taktiež svoje vlastné symboly. Slávnostné odhalenie erbu sa uskutočnilo 24. septembra 2017 za prítomnosti primátora Igora Chomu, podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja Jozefa Štrbu a poslankyne mestského zastupiteľstva Emílie Talafovej spoločne s ostatnými kolegami zastupiteľského zboru a ďalších vzácnych hostí.

   Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom ostatnom zasadnutí ustanovilo erb, vlajku a zástavy tejto mestskej časti. Žiadosť o vytvorenie a uznanie vlastného erbu, ktorý by symbolizoval Zástranie a nadviazal na historické korene, inicioval primátor a poslanci za obvod číslo 8. Erb a ďalšie symboly podporia identitu obyvateľov a zároveň predstavujú úctu k predkom i histórii, ktorá sa spája s touto lokalitou.
   Výnimočné postavenie počas celej ceremónie mal generálny štátny radca pre heraldickú tvorbu a správca Heraldického registra SR z Ministerstva vnútra SR Ladislav Vrtel, ktorý umocnil svojou prítomnosťou túto výnimočnú chvíľu.
   Erb je registrovaný v tejto podobe: v červenom štíte striebornou šabľou ozbrojený striebroodetý jazdec v sedle strieborného zlatohrivého, zlatochvostého a zlatokopytého koňa kráčajúceho po zelenej pažiti.


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta
Foto: archív

Zástranie - erb
Zástranie – erb
Zástava - erb Zástranie
Zástava – erb Zástranie
Zástranie - erb
Zástranie – erb
Zástranie - erb
Zástranie – erb
Zástava Zástranie
Zástava Zástranie
Zástava Zástranie
Zástava Zástranie
Zástranie - zástavy
Zástavy Zástranie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ